Nya regionala processteam

RPT Diabetes

Regionala diabetesrådet (RDR) omvandlas till Regionalt processteam Diabetes och våren 2019 påbörjas arbetet med att anpassa RDRs arbetsätt och gruppkonstellation till modellen för kunskapsstyrning. Formell start planeras hösten 2019. Tills vidare pågår arbetet i RDR som tidigare.

RPT Tyreotoxikos

Nominering av Regionalt processteam Endokrinkirurgi resulterade i Regionalt processteam Tyreotoxikos, vilket är i linje med kommande Nationell arbetsgrupp Tyreotoxikos.