Standardiserat vårdförlopp osteoporos

Strandtrift, blommor, i närbild.

Osteoporos är ett område där det kommer att tas fram ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Arbetet sker inom ramarna för sjukvårdsregionernas systemet för kunskapsstyrning, med respektive programområde som ansvarig. SVF syftar till att skapa en jämlik vård av hög kvalitet. Arbetet startar hösten 2019. 

Läs mer om Överenskommelse om standardiserade vårdförlopp på SKLs webbsida.