Nationella kvalitetsregister för endokrina sjukdomar

Diabetes

NDR Nationella diabetesregistret möjliggör ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården.

Fetma

SOREG Scandinavian Obesity Surgery Registry innebär underlag att kunna behandla sjukdomen obesitas med hög kvalitet och i effektiva former.

Endokrinkirurgi

SQRTPA Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery är ett register för endokrinkirurgiska åtgärder.

Hypofystumörer

RCC Svenska hypofysregistrets syfte är att säkerställa att samtliga patienter med hypofystumörer eller hypofyssjukdomar i erhåller likvärdig behandling och uppföljning.