Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt processteam hypertyreos

Vårt uppdrag är att implementera de nationella riktlinjerna för hypertyreos inom Västra Götalandsregionen, utgående från patientens behov. Vi startar RPT-arbetet under första kvartalet 2021 efter att den nationella arbetsgruppen (NAG) för hypertyreos kommit en bra bit på väg i sitt arbete med riktlinjerna.

Målet med nationella riktlinjer är att ge en homogen vård till alla i Sverige som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, internationella guidelines och svensk praxis. Målet för RPT hypertyreos är därför att underlätta att följa de nationella riktlinjerna och att de implementeras utefter lokala förutsättningar på ett sätt som är till nytta för patienten.

Detta arbete innefattar att:

 • utforma och implementera patientinformation för hypertyreospatienter
 • verka för kontaktsköterskor
 • ta fram utbildningar för kollegor och annan vårdpersonal
 • se över lokala rutiner och uppdatera regionala riktlinjer.

RPT hypertyreos skall också verka för att implementering av de kvalitetsindikatorer som definierats av NAG hypertyreos och som skall leda till att verksamheten förbättras utifrån feed-back. I detta arbete ingår också att på sikt tillse att ett kvalitetsregister för hypertyreos implementeras regionalt när ett sådant finns framtaget nationellt.

Helena Filipsson Nyström

Ordförande RPT hypertyreos
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Agneta Lindo

Koordinator RPT hypertyreos
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Tyreoidea Update

Tyreoidea Update syftar till att öka kunskapen om tyreoideasjukdomar för vårdpersonal, studenter och allmänheten, enligt senaste riktlinjer. Det är kopplat till det nationella vårdprogrammet för personer med Hypertyreos, och utbildningarna är ett led i införandet av vårdprogrammet i Västra Götalandsregionen (VGR).

Tyreoidea Update är startat av det Regionala Processteamet för Hypertyreos, som arbetar inom ramen för kunskapsstyrningen. Där har behov av utbildning och kompetensökning identifierats som en viktig faktor för att kunna omsätta vårdprogrammet och säkerställa en god och säker vård för personer med Hypertyreos i VGR.

Tyreoidea Update kommer över tid erbjuda olika utbildningar, oftast i form av föreläsningar. Utbildningarna kommer presenteras närmare i Lärportalen, där sker också anmälan, kommunikation och utvärdering.

Utbildning Endokrin Oftalmopati – mars/april 2022

Först ut är en digital utbildning om Endokrin Oftalmopati på 3 x 1 timme som riktar sig till läkare och sjuksköterskor inom endokrinologi och ögon.  

Anmälan: Läroportalen Tyreoidea Update - Endokrin Oftalmopati

Länk till inbjudan

Vid frågor kontakta agneta.lindo@vgregion.se

Medlemmar

 • Blanka Buks, läkare, SU
 • Christin Lundberg, patientrepresentant, Svenska Sköldkörtelföreningen
 • Francisca Jorna, överläkare, NU
 • Henny Karlsson, sjuksköterska, SkaS
 • Henrik von Sydow, specialistläkare, Wästerläkarna
 • Inger Gustafsson, läkare, NU
 • Jakob Dahlberg, läkare, SU
 • Julia Scharenberg, läkare, SkaS
 • Kaj Stenlöf, läkare, Carlanderska
 • Lise-Lott Norrman, läkare, SÄS
 • Maria Ohlsson, diabetessjuksköterska, NU
 • Maria Claesson, patientföreträdare
Senast uppdaterad: 2022-02-24 09:41