Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt processteam hypertyreos

Vårt uppdrag är att implementera de nationella riktlinjerna för hypertyreos inom Västra Götalandsregionen, utgående från patientens behov. Vi startar RPT-arbetet under första kvartalet 2021 efter att den nationella arbetsgruppen (NAG) för hypertyreos kommit en bra bit på väg i sitt arbete med riktlinjerna.

Målet med nationella riktlinjer är att ge en homogen vård till alla i Sverige som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, internationella guidelines och svensk praxis. Målet för RPT hypertyreos är därför att underlätta att följa de nationella riktlinjerna och att de implementeras utefter lokala förutsättningar på ett sätt som är till nytta för patienten.

Detta arbete innefattar att:

  • utforma och implementera patientinformation för hypertyreospatienter
  • verka för kontaktsköterskor
  • ta fram utbildningar för kollegor och annan vårdpersonal
  • se över lokala rutiner och uppdatera regionala riktlinjer.

RPT hypertyreos skall också verka för att implementering av de kvalitetsindikatorer som definierats av NAG hypertyreos och som skall leda till att verksamheten förbättras utifrån feed-back. I detta arbete ingår också att på sikt tillse att ett kvalitetsregister för hypertyreos implementeras regionalt när ett sådant finns framtaget nationellt.

Helena Filipsson Nyström

Ordförande RPT hypertyreos
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Agneta Lindo

Koordinator RPT hypertyreos
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Medlemmar

Blanka Buks, läkare, SU

Jakob Dahlberg, läkare, SU

Manuel Felices, läkare, NU-sjukvården

Klas Fellbrant, läkare, Närhälsan

Inger Gustafsson, läkare, Sjukhusen i väster

Fredrik Henriksson, läkare, SU

Karin Jogeland, sjuksköterska, SÄS

Christine Lundberg, patientrepresentant, Svenska Sköldkörtelföreningen

Sofia Manousou, läkare, Sjukhusen i väster

Marie Nilsson, patientrepresentant, Svenska Sköldkörtelföreningen

Lise-Lott Norrman, läkare, SÄS

Julia Scharenberg, läkare, SkaS

Senast uppdaterad: 2021-04-13 14:52