RPO Endokrina sjukdomar bjuder in!

Är du intresserad av vad som sker inom systemet för kunskapsstyrning, med särskilt fokus på endokrina sjukdomar? Regionalt programområde Endokrina sjukdomar bjuder in till mötestillfällen med möjlighet till kunskapsdelning, information och fördjupning i ämnet.

För att ge alla berörda och intresserade möjligheten att ta del av vad som händer inom de regionala processteamen och kring andra aktuella frågor i ämnet, både på nationell, regional och lokal nivå, arrangerar RPO endokrina sjukdomar dessa mötestillfällen. På denna sida hittar du information om de olika tillfällena. Ambitionen är att fortsätta att ha denna form av mötestillfällen löpande.

220609

Till sommaren kör vi igen med våra tillfällen för fördjupning, information och kunskapsdelning! Länk till mötet kommer skickas ut till de som anmält sig, ca en vecka i förväg. Har du frågor kan du vända dig till koordinator katrin.modig-pallin@vgregion.se

Anmälan sker via regionkalendern

Program:

13:30-13:35 -  Inledning (Gudmundur Johannsson)

13:35-14:15 -  Övergång mellan barn och vuxensjukvård (Ewa-Lena Bratt)

14:15-14:35 -  Osteoporos- vad krävs för att uppnå god vårdkvalité?                                                                                   (Mattias Lorentzon)

14:35-14:45 - Paus

14:45-15:05 -  Testosteronbrist hos män – ny regional medicinsk riktlinje                                                                           (Christian Treiman)

15:05-15:25 -   Korta nyheter från RPO Endokrina: sköra diabetesfoten                               samt Se giftstrumeögon med nya ögon! (Linda                                             Sunnerdahl, Victoria Hermansson Carter och Helena                                     Filipsson Nyström)

15:25-15:30 - Avslutning (Gudmundur Johannsson)

211109

Under hösten fortsätter vi med våra tillfällen för fördjupning, information och kunskapsdelning. Länk till mötet kommer skickas ut till de som anmält sig, ca en vecka i förväg. Har du frågor kan du vända dig till koordinator katrin.modig-pallin@vgregion.se

Anmälan sker vi regionkalendern

Inbjudan

Program:

13:30 - 13:35 Inledning (Gudmundur Johannsson)

13:35 - 13:55 Den sköra diabetesfoten (Linda Sunnerdal och Katarina Eeg-Olofsson)

13:55 - 14:35 Hypotyreos – vägen framåt för en bättre (sjuk)vård
(Agneta Lindo, Helena Filipsson Nyström, Klas Fellbrant, Penelope Trimpou och Petra Lagerkvist) 

14:35 - 14:45 Paus

14:45 - 15:05 En dold hypertonisjukdom – ta stöd av nationellt vårdprogram (Oskar Ragnarsson)

15:05-15:25 Högt kalcium – primärvårdens perspektiv i ett nationellt vårdprogram (Sofia Dalemo) 

15:25 - 15:30 Avslutning (Gudmundur Johannsson)

210601

Vid detta andra tillfälle fördjupar vi oss i några områden inom RPO Endokrina sjukdomar och tittar på dom utifrån ett mer verksamhetsnära perspektiv. Länk till mötet kommer skickas ut till de som anmält sig, ca en vecka i förväg. Har du frågor kan du vända dig till koordinator katrin.modig-pallin@vgregion.se

Anmälan sker via regionkalendern

Inbjudan

Program:

13:30-13:35 Inledning (Gudmundur Johannsson)

13:35-13:55 Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes (Peter Fors)

13:55-14:15 Osteoporos (Mattias Lorentzon)

14:15-14:35 Primär hyperparatyreoidism – sjukdom och behandling i förändring (Andreas Muth)

14:35-14:45 Paus

14:45-15:05 Giftstruma – något att svettas över? (Helena Filipsson Nyström och Agneta Lindo)

15:05-15:25 Hypofystumörer - Fallbaserad presentation av nytt nationellt vårdprogram (Oskar Ragnarsson och Jenny Tiberg)

15:25-15:30 Avslutning (Gudmundur Johannsson)

210323

Vid första tillfället ligger störst fokus på de regionala processteamen (RPT) och arbetet så här långt. Deras ordförande, koordinator och patientföreträdare delar med sig.

Anmälan sker via regionkalendern

Inbjudan

Program:

13:30-13:40 RPO Ordförande Gudmundur Johannsson inleder

13:40-14:10 RPT Hypertyreos - Helena Filipsson Nyström, Agneta Lindo, Christine Lundberg

14:10-14:40 RPT Diabetes - Katarina Eeg-Olofsson, Victoria Hermansson Carter, Kent Olaisson

14:40-15:00 RPT Osteoporos – Mattias Lorentzon

15:00-15:10 Paus

15:10-15:30 Nationella riktlinjer för vård vid fetma – Ingrid Larsson, Björn Eliasson

15:30-15:44 Nya nationella vårdprogram binjure- och hypofystumörer – Oskar Ragnarsson

15:45-16:00 Frågor och Gudmundur avslutar