Regionalt processteam sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

14 kvinnor och män som står tillsammans i ett konferensrum
Bakre raden från vänster: Helena Eriksson, Sara Bentzel, Petter Tollemark, Magnus Segerström, Kristina Åhlund, Martin Risenfors (RPO hjärt- och kärlsjukdomar), Sverker Andersson (RPO hjärt- och kärlsjukdomar). Främre raden från vänster: Marlene Brokholm Rod, Karin Mossberg, Jenny Duvå, Anna Lena Ericson, Bengt Larsson, Maria Bäck, Annica Ravn-Fischer. Saknas gör: Marianne Lång, Hasmik Moradian och Jan Alvång

Annica Ravn-Fischer

Ordförande RPT sekundärprevention

Maria Bäck

Koordinator RPT sekundärprevention

Medlemmar

 • Anita Joelsson Adamsson, fysioterapeut, Skövde
 • Hasmik Moradian, läkare, SÄS
 • Helena Eriksson, sjuksköterska, Närhälsan
 • Kristina Åhlund, fysioterapeut, NU-sjukvården
 • Lena Landemark, sjuksköterska, Skövde
 • Magnus Segerström, psykolog, SU
 • Malene Brokholm Rod, fysioterapeut, Närhälsan
 • Monér Al Chay, läkare, NÄL
 • Peter Nordefjäll, patientföreträdare
 • Petter Tollemark, sjuksköterska, Alingsås lasarett
 • Sara Bentzel, läkare, SU
 • Tobias E Andersson, läkare, Primärvården Skövde 
 •