Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt processteam psoriasis

15 kvinnor och män som står tillsammans utomhus i en trappa
Bakre raden från vänster: Fredrik Sandberg, Eva Angesjö, Anna Hestner, Catarina Karlberg, Eva Aspelin, Linda Johansson. Mellersta raden från vänster: Lena Mattsson, Ingela Söderberg, Kjell Gustafsson, Anna Deminger. Främre raden från vänster: Tim Ouchterlony, Rikard Sundberg, Amra Osmancevic, Karin Olsson, Johan Karlsson. Saknas gör: Simone Kehler-Rosenlind

Gruppen arbetar för att kunna erbjuda patienter med psoriasis en god och jämlik vård i hela regionen. Arbetet sker utifrån nationella riktlinjer för psoriasisvård från 2019, och de luckor som identifierades i en påföljande utvärdering av nuläget utifrån riktlinjerna.

Det övergripande syftet med processteamsarbetet är att:

 • kunna erbjuda patienter med psoriasis en god och jämlik vård oavsett var i regionen patienten är hemmahörande
 • implementera de nationella riktlinjerna (fokus på medelsvår-svår psoriasis)
 • förbereda beslutsstöd inför FVM
 • öka registrering/användning av det nationella kvalitetsregistret PsoReg (förutsättning för att kunna utvärdera kvaliteten på psoriasisvården)

Enligt utvärderingen så uppfyller psoriasisvården i VGR inte de nationella rekommendationerna på följande punkter:

 • Målsättning, utvärdering och adaptering av behandling
 • Rutiner för mätning av kardiovaskulära riskfaktorer
 • Rutiner för påverkan av livsstilen
 • Biologisk behandling
 • Registrering i PsoReg
 • Mjukgörare vid medelsvår/svår psoriasis

Aktuellt

Sedan arbetet startade under våren 2020 har nuläget i de representerade verksamheterna kartlagts och diskussioner kring utmaningar och prioriteringar förts.

Några konkreta saker som arbetas med är bland annat:

 • En checklista inför val av psoriasisbehandling samt uppföljning har tagits fram
 • Ett förslag på riktlinje för uppföljning av kardiovaskulära riskfaktorer har tagits fram. Nomineringsprocessen för att skapa en ny regional riktlinje är påbörjad.
 • Ett standardbrev till primärvården för uppföljning av kardiovaskulära riskfaktorer har tagits fram, där specialistvårdens personal kan markera förvalda rutor för vilka riskfaktorer som behöver följas upp.
 • Genomgång av patientinformation. Revidering pågår för att göra materialet mer relevant och personcentrerat.
 • Genomgång av olika typer av livsstilsstöd; fysisk aktivitet på recept, Hälsocoach online, patientinformation.
 • Undersökt alternativ för digitalisering av psoriasisskola, för att kunna nå fler patienter och deras anhöriga med utbildningsinsatser.
 • Genomgång och visning av PsoReg, samt vikten av att ta PASI och DLQI (mått på utbredning av sjukdomen samt upplevd livskvalitet) för uppföljning av behandlingen.

Arbetet har givetvis påverkats av pandemisituationen, men har ändå fortskridit.

Amra Osmancevic

Ordförande RPT psoriasis

Karin Olsson

Koordinator RPT psoriasis

Medlemmar

Anna Deminger, läkare, SU

Anna Hestner, läkare, SkaS

Elizabeth Olsson, sjuksköterska, NU-sjukvården

Eva Angesjö, läkare, Brämhults vårdcentral

Eva Aspelin, sjuksköterska, SU

Ingela Söderberg, patientrepresentant

Johan Karlsson, patientrepresentant

Kjell Gustafsson, patientrepresentant, Psoriasisförfundet Västra Götalands län

Lena Mattsson, sjuksköterska, SU

Linda Johansson, sjuksköterska, SkaS

Rikard Sundberg, läkare, SÄS

Simone Kehler-Rosenlind, läkare, Diagnostiskt centrum

Tim Ouchterlony, läkare, NU-sjukvården

Senast uppdaterad: 2020-02-07 11:41