Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt processteam lunginflammation

Lunginflammation är en vanlig infektion i alla åldrar, men förekommer oftare hos äldre. I Västra Götalandsregionen vårdas på sjukhus årligen mer än 6000 patienter med lunginflammation som huvuddiagnos. Majoriteten utgörs av samhällsförvärvad lunginflammation och de flesta patienterna är mer än 65 år.

Det regionala processteamet för lunginflammation ansvarar för att, med utgångspunkt från patientperspektivet, förbättra vården för patienter med lunginflammation i hela VGR så att vi når en enhetligt hög vårdkvalitet men uppdraget omfattar också förebyggande arbete.

Aktuella projekt

201020
Standardvårdplan i Melior

På Alingsås lasarett inleddes 200901 ett pilotprojekt som innebär att en standardvårdplan för pneumoni påbörjas som separat anteckning i Melior när en patient läggs in på misstanke om lunginflammation. Utvärdering och ställningstagande till användning på fler sjukhus kommer att ske i januari 2021.

Pneumoni i VGR – sammanställning, uppföljning och återkoppling av data

Med hjälp av de datasystem som finns i regionen ska en dataplattform tas fram för att på ett enkelt sätt möjliggöra kvalitetsuppföljning. Arbetet pågår och målsättningen är att funktionen ska vara i bruk 210701

Andelen penicillin som första antibiotikaval vid samhällsförvärvad pneumoni

Se nedan under rubriken resultat

Resultat

Andelen penicillin som första antibiotikaval vid samhällsförvärvad pneumoni

Bakgrund
Adekvat antibiotikaval är en viktig patientsäkerhetsfråga men också en ekologisk fråga som påverkar framtidens möjligheter att behandla allvarliga infektioner. I den regionala Patientsäkerhetsplanen anges därför ett mål för minsta andelen penicillin (PcV eller PcG) som första antibiotikaval vid samhällsförvärvad pneumoni.

Mål
Penicillin ordineras vid >55% som första antibiotikaval vid misstanke om samhällsförvärvad pneumoni.

Metod
Data tas fram månadsvis från Infektionsverktyget och publiceras på processteamets webbsida och samtidigt skickas en påminnelse om att sidan är uppdaterad till respektive chefsläkare och till regionala Strama. Återkopplingen har varit pausad av pandemiskäl men återupptas i oktober 2020.

Regional chefläkare vidarebefordrar påminnelsen till respektive förvaltning där respektive chefläkare ansvarar för att vidarebefordra till berörda verksamhetschefer

Länk till diagram (obs, krävs behörighet)

Resultat per förvaltning februari 2020

Anders Bengtsson Lundqvist

Ordförande RPT lunginflammation

Medlemmar

Angela Tideskog, fysioterapeut, SkaS

Bert-Ove Larsson, läkare, NU-sjukvården

Elin Sund, fysioterapeut, SÄS

Emma Olsenius, sjuksköterska, Alingsås lasarett

Fredrika Sahlgren, läkare, SkaS

Gunnar Jacobsson, läkare, SkaS

Henrik Norrsell, läkare, SU

Katarina Saldeen Niléhn, läkare, SU

Lisa Rechnagel Dalman, läkare, Alingsås lasarett

Susanne Jungnelius, sjuksköterska, SÄS

Senast uppdaterad: 2019-06-20 08:45