Samordningsråd Internmedicin

Samordningsråd Internmedicin omhändertar: - Programområde Endokrina sjukdomar, - Programområde Lung- och allergisjukdomar - Programområde Mag- och tarmsjukdomars funktion

Västra sjukvårdsregionen har nationellt värdskap för fem områden, dessa är:

Värdskapet innebär ett ansvar att förse det nationella programområdet med ordförande, processledare, kompetens och utvecklingskraft.

Sofia Ekdahl

Ordförande SOR Internmedicin

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 40 88

Annika Mårtensson

Koordinator SOR Internmedicin

Telefonnummer