Nationell arbetsgrupp appendicit

Ordförande

Martin Salö, barnkirurg, Södra sjukvårdsregionen

Medlemmar

Markus Almström, barnkirurg, Stockholm-Gotland sjukvårdsregion

Roland Andersson, kirurg, Sydöstra sjukvårdsregionen

Anders Rosemar, kirurg, Västra sjukvårdsregionen

Sara Sohlberg, gynekolog, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Catarina Tiselius, kirurg, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Elin Öst, barnsjuksköterska, Stockholm-Gotland sjukvårdsregion