Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt processteam stroke

Det regionala processteamet för stroke är ett regionalt rådgivande organ för utveckling av strokevården inom regionen och arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer för god strokevård på lika villkor.

Vad är en stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar hjärnas kärl och ger upphov till akuta neurologiska symtom. Symtomen ska kvarstå minst 24 timmar eller leda till döden, och inte ha någon annan uppenbar orsak än kärlsjukdom, för att definieras som stroke. Stroke är en av landets största folkhälsosjukdomar och är den vanligaste orsaken till handikapp bland vuxna. I Sverige orsakas stroke i 85 procent av fallen av en blodpropp (akut ischemisk stroke). I cirka tio procent av fallen orsakas den av en blödning inne i hjärnvävnaden (intracerebral blödning), medan cirka fem procent beror av en blödning mellan hjärnhinnorna. Om symtomen beror av en blodpropp och varar kortare tid än 24 timmar definieras tillståndet som en transitorisk ischemisk attack (TIA). I Västra Götalandsregionen insjuknar varje år drygt 4000 patienter med stroke och ca 1700 TIA.

Hur behandlas en stroke?

Personer som insjuknar med strokesymptom ska omedelbart kontakta SOS-alarm för ambulanstransport. En relativt stor andel kan behandlas med medicinskt propplösande behandling (trombolys) och ofta dessutom med mekanisk propputdragning (trombektomi). Men för att behandlingen ska vara effektiv måste den ges tidigt i förloppet. Varje minuts fördröjning ger en ökad risk för bestående men. Propplösande behandling ges på regionens akutsjukhus och i de fallen man kan konstatera att stora kärl drabbats (efter akut kärlröntgen) sker en sekundärtransport till Sahlgrenska för mekanisk propputdragning. Vidare behandling och vård ges på regionens strokeenheter. Förutom medicinska åtgärder är det mycket viktigt att tidig rehabilitering inleds av multiprofessionella team med särskild kompetens om stroke.

Hur arbetar teamet?

I RPT stroke arbetar vi för en god och jämlik strokevård oavsett var i regionen patienten är hemmahörande. Varje förvaltning arbetar med utgångspunkt från de Personcentrerade sammanhållna vårdförloppen för stroke och TIA, samt Socialstyrelsens nationella strokeriktlinjer. Varje år arrangerar RPT flera regionala seminarier för att utbilda alla personalkategorier som kommer i kontakt med strokeprocessen. Kvalitetsregistret Riksstroke är viktigt för att finna eventuella brister och följa förbättringsarbetet på enheterna. Ledtiderna från insjuknande till behandling på det lokala akutsjukhuset och överföring till Sahlgrenska är exempel viktiga förbättringsområden. Numera får ungefär var femte person som insjuknat med stroke pga blodpropp akut proppbehandling varav ca 40% behandlas med mekanisk propputdragning. Det senare är ett mycket effektivt ingrepp och ungefär varannan patient blir väsentligen återställd med den kompletterande behandlingen. VGR är den sjukvårdsregion där det görs flest mekaniska propputdragningar per insjuknande.

Förutom det viktiga förbättringsarbetet ska RPT stroke tillföra den politiska och administrativa ledningen sakkunskap i medicinska och verksamhetsrelaterade frågor samt utgöra ett forum för samråd och samverkan inom det särskilda ansvarsområdet strokevård. Dessutom arbetar vi för öka kvalitet och täckningsgrad vid inrapportering av data till Riksstroke liksom att kontinuerligt återrapportera och diskutera resultanten för de olika kvalitetsindikatorer med verksamheterna i regionen.

Lars Rosengren

Ordförande RPT stroke
RPT koordinator

Medlemmar

 • Brita Eklund, läkare, Sjukhusen i väster
 • Björn Cederin, överläkare, SkaS
 • Björn Wannebo, patientrepresentant
 • Carolina Sixt, läkare, SU
 • Carina Stavåsen, MAS, Ulricehamn kommun
 • Caroline Bertills Läkare, SkaS
 • Charlotte Wassenius, arbetsterapeut, SÄS
 • Christina Hedén Ståhl, läkare, SU
 • Elisabeth Åkerlund, neuropsykolog, SU
 • Eric Bertholds, läkare, Närhälsan
 • Jan-Otto Andersson, sjuksköterska, SkaS
 • Karin Byström, fysioterapeut, Närhälsan
 • Karin Eriksson, logoped, SU
 • Mats Elm, läkare, Närhälsan
 • Mats Johansson Högfeldt, läkare, SU
 • Maria Malmquist, kurator, SkaS
 • Martin Linden, specialistläkare, SU
 • Paula Pire Garcia, läkare, SÄS
 • Peter Puhlmann, läkare, NU-sjukvården
 • Petra Redfors, läkare, SU
 • Sofia Strömberg, läkare, SU

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-07-02 10:51