Primärvårdsrådet

Jörgen Månsson

Ordförande Regionalt Primärvårdsråd

Telefonnummer

Lena Nordeman

Vice ordförande Regionalt Primärvårdsråd

Telefonnummer

Lone Dockered

Koordinator Regionalt Primärvårdsråd

Telefonnummer

Anna Wijing

Administrativt stöd

Telefonnummer

Mobil: 0721-45 81 07

Medlemmar i Primärvårdsrådet

 • Beate Poetzsch, chefsläkare, Chefläkarenheten
 • Carl-Peter Anderberg, specialist i allmänmedicin och chefläkare, Kungsportsläkarna 
 • Christian Treiman, specialist i allmänmedicin, Capio Vårdcentral
 • Gunilla Enlund, fysioterapeut, Rehab Kusten
 • Jörgen Månsson, akademirepresentant, Sahlgrenska Akademin
 • Monica Radeberg, specialist i allmänmedicin och chefläkare, Närhälsan
 • Henrik von Sydow, specialist i allmänmedicin, Wästerläkarna
 • Tina Holmberg, distriktsläkare/specialist allmänmedicin, Alepraktiken
 • Sandra Weineland, specialist i klinisk psykologi och filosofie doktor, Närhälsan
 • Karl-Magnus Uhlebäck, distriktsläkare, Närhälsan
 • Kristoffer Wennerström, specialist i allmänmedicin och chefläkare, Närhälsan  
 • Lena Nordeman, docent, FoU primär och nära vård Södra Älvsborg 

Alessio Degl'innocenti

Ordförande SOR Primärvård

Karin Overgaard

Koordinator SOR Primärvård