Psykisk hälsa

Samordningsråd BUP, Samordningsråd VUP och Samordningsråd Rättspsykiatri omhändertar regionalt programområde psykisk hälsas funktion tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH), Regionhälsan

Västra sjukvårdsregionen har nationellt värdskap för fem områden, dessa är:

Värdskapet innebär ett ansvar att förse det nationella programområdet med ordförande, processledare, kompetens och utvecklingskraft.

NPO Psykisk hälsa

Här hittar du samlad information om nationellt programområde psykisk hälsa (NPO PH)

Lise-Lotte Bergerlind

Koordinator SOR VUP och SOR Rättspsykiatri

Erika Adolfsson

Koordinator SOR BUP