Regional samordning

RESAKS, regional samordning av kunskapsstyrning samordningsråd, ansvarar för att koordinera och administrera det regionala arbetet med kunskapsstyrning. Gruppens deltagare kommer från avdelning stöd och utveckling vårdens processer på Koncernkontoret.

Kontakt RESAKS

Vid frågor, mejla funktionsbrevlådan på följande adress:

koncernkontoret.kunskapsstyrning@vgregion.se

Om ni söker en speciell person, använd kontaktuppgifter nedan.

Hanna Svanström

Uppdragstagare

Telefonnummer

Lars Rex

Medicinsk rådgivare

Telefonnummer

Katrin Modig Pallin

Samordnare av metodstöd

Telefonnummer

Andreas Hjertén

Samordnare av koordinatorer samordningsråd

Telefonnummer

Kerstin Hinz

Sjukvårdsregional samordnare

Telefonnummer

Linda Dyrendahl

Samordnare

Telefonnummer

Erika Ekstrand Adolfsson

Samordnare

Telefonnummer