Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är en rådgivande expertfunktion i läkemedelsfrågor. Läkemedelskommitténs arbete ska bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Uppdragsbeskrivning Läkemedelskommittén utgör en kunskapsresurs för läkemedelsarbetet i Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår att:

 • utarbeta och fastställa läkemedelsrekommendationer, terapiråd och regionala medicinska riktlinjer för läkemedel
 • identifiera, initiera och driva gemensamma frågor inom ansvarsområdet
 • vara forum för omvärldsbevakning, lärande, erfarenhetsutbyte och information om viktiga förändringar inom området
 • föra en strategisk dialog med andra aktörer inom ansvarsområdet
 • arrangera utbildningar inom läkemedelsområdet till relevanta målgrupper
 • aktivt medverka i arbetet med Program Millennium
 • med sin expertis medverka i:
  o utarbetandet av regiongemensamma strategier för läkemedelsområdet
  o upphandling av läkemedel
  o uppföljning av läkemedelsanvändningen
  o värdering av läkemedel
 • stötta den regionala implementeringen av nationella rekommendationer från NT-rådet och i övrigt bidra till Västra Götalandsregionens arbete kopplat till den nationella samverkan för läkemedel
 • bidra i arbetet med ordnat införande och ordnad utmönstring av läkemedel

Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen utgör kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

Undergrupper till Läkemedelskommittén är regionala medicinska terapigrupper.

Ledamöter i Läkemedelskommittén

Regionala medicinska terapigrupper

Senast uppdaterad: 2023-09-19 11:25