Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Teman vid tidigare nätverksträffar

De teman som nätverket tar upp handlar om allt ifrån smala medicin-etiska frågeställningar som framför allt rör en enda medicinsk specialitet till bredare etiska frågeställningar som kan inbegripa de flesta medicinska områden.

  • Vård till papperslösa - var ska vi dra gränsen?
  • Att avstå, avbryta och avsluta kurativt syftande behandling
  • Beslutsförmågans gränsland: etik, juridik och klinisk verklighet
  • Värdegrundsarbete - en väg till ett mer etiskt handlande?
  • Värdebaserad vård - ur ett etiskt perspektiv
  • Assisterad befruktning - att spränga nya etiska gränser eller bara fler behandlingsalternativ?
  • Etisk rond - analys för medicinskt beslutsfattande

Seminarium 8 februari 2018 om klinisk genetik - genteknik på frammarsch; visdom, kunskap eller bara mängder med data?

Presentationer från seminariet:
Genteknik i sjukvården
Genetisk vägledning
Tre etikfall - underlag för falldiskussioner

Seminarium 3 maj 2018 om patientlagen som trädde i kraft 2015 med syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning, samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Presentation från seminariet
Utvärdering av patientlag 2014-2017 - lag utan genomslag

Seminarium 8 december 2018 om nytta och undanträngningseffekter av dyra cancerläkemedel.

Presentationer från seminariet
Kan vi göra svåra avvägningar mellan effektivitet och rättvisa?
Hopp- eller evidensbaserad medicin?
Till vilket pris har man rätt till hälsa?
Sjukhusens perspektiv på undanträngningseffekter av nya dyra cancerläkemedel

Seminarium 14 november 2019 tillsammans med Hälsoekonomiskt nätverk i Västsverige. Tema: Etiska plattformen

Presentationer från seminariet:

Förutsättningar för horisontell prioritering

Behovet av transparens

Hälsoekonomiska reflektioner

Senast uppdaterad: 2017-03-22 13:58