Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ordnat införande

Västra Götalandsregionen arbetar fortlöpande med ordnat införande som är en strukturerad process för att avgöra vilka nya läkemedel och behandlingsmetoder som är lämpliga att införa i rutinsjukvård

Prioritera det som som ger mest patientnytta

Metoder inom medicin och diagnostik inom hälso- och sjukvården utvecklas i snabb takt och innebär att fler sjukdomar kan behandlas framgångsrikt. För att veta om nya metoder verkligen innebär förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och ökad överlevnad behöver de bedömas och utvärderas. Nya metoder med större ekonomisk betydelse för Västra Götalandsregionens budget underställas ett ordnat införande. Syftet är att utveckla hälso- och sjukvården genom att på ett strukturerat sätt ta tillvara innovationer och implementera ny kunskap.

Program- och prioriteringsrådet

Västra Götalandsregionens Program- och prioriteringsråd (PPR) har som en del av sitt uppdrag att ta fram ett förslag där, efter analys och prioritering, nya läkemedel och medicinska metoder med god patientnytta föreslås implementeras i rutinsjukvård.  Utgångspunkt för PPR:s arbete med processen för ordnat införande är den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som beslutats av riksdagen. 

Ordnat införandet genomförs som tre etapper per år

Stoppdatum för nominering till ordnat införande är 15 mars, 15 augusti och 15 november. 

Aktuellt ordnat införande

  • Sista datum att nominera till Etapp 3 2023 är den 15 augusti 2023.
  • Sista datum att nominera till Etapp 1 2024 är den 15 november 2023.
  • Sista datum att nominera till Etapp 2 2024 är den 15 mars 2024

Etapp 2 2023 beslutades av OSN 8 juni 2023.
Etapp 3 2023 beslutas av OSN 8 november 2023.

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) protokoll och handlingar fr.o.m. 2023

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) protokoll och handlingar t.o.m. 2022

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel Sveriges regioner i samarbete kring nya läkemedel

Program- och prioriteringsrådet arbetar med gemensamma prioriteringar, riktlinjer och vårdprogram i VGR och verkar för fortsatt utveckling av en kunskapsbaserad vård

Nätverket för medicinsk etik i västra Sverige För reflektion och diskussion kring etiska frågeställningar och problem i hälso- och sjukvården

Prioriteringscentrum Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg

Kontakt

Har du en fråga eller vill du nominera ett läkemedel eller metod till ordnat införande skicka ett mail till ordnatinforande@vgregion.se

Anna Lindhé

Apotekare, läkemedel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nina Brandström

Regionutvecklare, metoder
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-05-15 12:56