Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ordnat införande

Nya läkemedel och medicinska metoder utvecklas i snabb takt. Det innebär att fler sjukdomar kan behandlas mer framgångsrikt. Den strukturerade process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i sjukvården, kallar vi i Västra Götalandsregionen för "ordnat införande". Processen utgår från den etiska plattformen för prioriteringar och syftet är att uppnå en rättvis, jämlik och effektiv vård.

Att prioritera det som ger mest nytta för patienterna

Nya läkemedel och metoder behöver utvärderas så att de skapar verklig patientnytta genom förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och ökad överlevnad. Besluten som tas inom processen ordnat införandet genomförs i tre etapper per år och gäller i hela Västra Götalandsregionen.

Nominering

Tre gånger per år är det möjligt att nominera till Ordnat införande. Stoppdatum är 15 mars, 15 augusti och 15 november.

Processen

Västra Götalandsregionen arbetar fortlöpande med ordnat införande, en process där nya läkemedel, metoder och riktlinjer, efter analys, prioritering och beslut, implementeras i sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, regionala programområden, terapigrupperna med flera har möjlighet att föreslå nya läkemedel, indikationer och medicinska metoder att ingå i processen. Program- och prioriteringsrådet har två beredningsgrupper, varav en för metoder och en för läkemedel. Beredningsgrupperna går igenom förslagen, analyserar och rangordnar dem. I beredningsarbetet kan också fördjupade etiska analyser ingå. I Program- och prioriteringsrådets uppdrag ingår att bevaka om nya nationella riktlinjer och rekommendationer innehåller nya läkemedel, indikationer eller metoder som bör beaktas i arbete. Rådet utarbetar ett samlat förslag som överlämnas till hälso- och sjukvårdsdirektören för beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Avrop introduktionsfinansiering

I samband med beslut om att ett nytt läkemedel eller en ny behandlingsmetod ska införas i hälso- och sjukvården avsätts medel för de extra kostnader som införandet förväntas innebära för berörda verksamheter. Medlen rekvireras av förvaltningarna allt eftersom kostnader uppstår i verksamheten, till följd av de förändrade behandlingsrutinerna.

Aktuellt ordnat införande

  • Beslut om Ordnat införande etapp 2 2020 fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 24 juni. Länk till protokoll och handlingar.
  • Sista datum för att nominera till etapp 3 2020 är den 15 augusti. Välkommen att nominera!
  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade i april 2020 ett beslut (HS 2019-00026) som innebär en förenkling av VGR:s hantering av NT-rådets respektive MTP-rådets ”bör”-rekommendationer. Läkemedlen/metoderna ska dock, precis som tidigare, nomineras till ordnat införande-processen.

Läs mer om beslut och beslutsunderlag.

Kontakt

Har du en fråga eller vill du nominera ett läkemedel eller metod till ordnat införande skicka ett mail till ordnatinforande@vgregion.se

Nina Brandström

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anna Lindhé

Apotekare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-07-06 13:03