Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ordnat införande

Nya läkemedel och medicinska metoder utvecklas i snabb takt. Det innebär att fler sjukdomar kan behandlas mer framgångsrikt. Den strukturerade process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i sjukvården, kallar vi i Västra Götalandsregionen för "ordnat införande". Processen utgår från den etiska plattformen för prioriteringar och syftet är att uppnå en rättvis, jämlik och effektiv vård.

Att prioritera det som ger mest nytta för patienterna

Nya läkemedel och metoder behöver utvärderas så att de skapar verklig patientnytta genom förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och ökad överlevnad. Besluten som tas inom processen ordnat införandet genomförs i tre etapper per år och gäller i hela Västra Götalandsregionen.

Processen

Västra Götalandsregionen arbetar fortlöpande med ordnat införande, en process där nya läkemedel, metoder och riktlinjer, efter analys, prioritering och beslut, implementeras i sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, regionala programområden, terapigrupperna med flera har möjlighet att föreslå nya läkemedel, indikationer och medicinska metoder att ingå i processen. Program- och prioriteringsrådet har två beredningsgrupper, en för metoder och en för läkemedel. Beredningsgrupperna går igenom förslagen, analyserar och rangordnar dem. I beredningsarbetet kan också fördjupade etiska analyser ingå. I Program- och prioriteringsrådets uppdrag ingår att bevaka om nya nationella riktlinjer och rekommendationer innehåller nya läkemedel, indikationer eller metoder som bör beaktas i arbete. Rådet utarbetar ett samlat förslag som överlämnas till hälso- och sjukvårdsdirektören för beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Avrop introduktionsfinansiering

I samband med beslut om att ett nytt läkemedel eller en ny behandlingsmetod ska införas i hälso- och sjukvården avsätts medel för de extra kostnader som införandet förväntas innebära för berörda verksamheter. Medlen rekvireras av förvaltningarna allt eftersom kostnader uppstår i verksamheten, till följd av de förändrade behandlingsrutinerna.

Aktuellt ordnat införande

  • Deadline för nomineringar till etapp 3 2019 är den 15 augusti. Välkomna att nominera!
  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 26 juni 2019 om etapp 2 2019. Avropsanvisningar skickas till berörda förvaltningar separat. Länk
    till HSS beslut och underlag.

  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade 22 maj beslut om vidgade kriterier för introduktionsfinansiering från etapp 3 2019. De största ändringarna är att ordnat införande i vissa fall även omfattar volyms- och ambitionsökningar samt att beloppsgränsen för när introduktionsfinansiering kan bli aktuell är höjd.
    Länk till HSS protokoll och handlingar.

Läs mer om beslut och beslutsunderlag.

Kontakt

Har du en fråga eller vill du nominera ett läkemedel eller metod till ordnat införande skicka ett mail till ordnatinforande@vgregion.se

Anna Wallman

Regionutvecklare
Telefonnummer

Anna Lindhé

Apotekare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-09-25 17:13