Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Finansieringsprinciper

I samband med beslut om att ett nytt läkemedel eller en ny behandlingsmetod ska införas i hälso- och sjukvården avsätts medel för de extra kostnader som införandet förväntas innebära för berörda verksamheter, s.k. introduktionsfinansiering.

Medlen rekvireras av förvaltningarna allt eftersom kostnader uppstår i verksamheten, till följd av de förändrade behandlingsrutinerna.

Introduktionsfinansiering ges under en period av ca. två år.

En bärande tanke med ordnat införande är att läkemedlen/metoderna ska kunna rymmas inom förvaltningarnas ordinarie budgetram efter att introduktionsfinansieringen upphört. I nominering till ordnat införande ska finnas en en prognos för kostnadsutvecklingen inför år tre. Prognosen utgör underlag för det regionala budgetarbetet. 

Läs mer om hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om finansieringsprinciper

Senast uppdaterad: 2021-01-02 20:05