Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beredning ordnat införande

Program- och prioriteringsrådet har två beredningsgrupper, en för läkemedel och en för metoder och kunskapsunderlag.

I beredningsgruppernas uppdrag ingår att bedöma inkomna nomineringar till ordnat införande utifrån uppsatta kriterier därefter analysera och rangordna metoden eller läkemedlet i enlighet med vårdens etiska principer. Efter beredning utformas ett förslag till beslut om introduktionsfinansiering för ordnat införande.

Vid behov går nomineringarna tillbaka till förslagsställarna för kompletteringar och klargöranden. 

I Program- och prioriteringsrådets uppdrag ingår att bevaka om nya nationella riktlinjer och rekommendationer innehåller nya läkemedel, indikationer eller metoder som bör beaktas. Rådet utarbetar ett samlat förslag som överlämnas till hälso- och sjukvårdsdirektören för beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Bedömning

Den samlade bedömningen utgår från vårdens grundläggande etiska principer

Rangordning

Rangordning görs i konsensus och innebär grad av rekommendation för införande

Fördjupad analys

I den fördjupade analysen resonerar och motiverar beredningsgruppen sina bedömningar

Senast uppdaterad: 2021-02-02 09:53