Fördjupad analys ordnat införande

Den fördjupade analysen ligger till grund för ett förslag till beslutsfattare om ett ordnat införande av nya läkemedel och behandlingsmetoder i rutinsjukvård

Efter att beredningsgruppen granskat och rangordnat förslag till införande av nya läkemedel och metoder gör beredningsgrupperna en fördjupad analys. I den fördjupade analysen resonerar och motiverar beredningsgruppen sin bedömning.

Den fördjupade analysen beskriver åtgärden, sjukdomens svårighetsgrad, effekt och risk med behandlingen, styrkan i den vetenskapliga evidensen, kostnadseffektivitet samt den rangordning som beredningsgruppen kommit fram till.

Den fördjupade analysen ligger till grund för ett förslag till beslutsfattare om introduktionsfinansiering för ordnat införande av nya läkemedel och metoder i rutinsjukvård.