Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bedömning ordnat införande

Bedömning av medicinska nyheters patientnytta utgår från vårdens grundläggande etiska principer

Hälso- och sjukvårdens etiska principer 

Den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvård -människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen (Linköpings universitet)

Följande variabler bedöms:

  • Sjukdomens svårighetsgrad,
  • effekt av åtgärd,
  • risker med åtgärden och
  • evidensstyrka d.v.s. det sammanlagda vetenskapliga underlaget enligt GRADE, ett internationellt utarbetat system där evidensstyrkan graderas i fyra nivåer: starkt , måttligt starkt, begränsat och otillräckligt. Läs mer om GRADE

Efter bedömning utformar beredningsgruppen ett förslag till rangordning, d.v.s. grad av rekommendation för införande.​​​​​​​​​​​​​​

Matris för bedömning

Svårighetsgrad

Effekt av åtgärd

Risk med åtgärd

Evidensstyrka *

Mycket hög
1. Omedelbart livshot
2. Risk för mycket allvarlig skada, för tidig död,
betydande invaliditet, outhärdlig situation
3. Risk för allvarlig skada, bestående men eller
mycket låg livskvalitet.
Mycket god
Sjuklighet, död kan förhindras
Tillståndet kan botas.

Låg risk
Liten risk för allvarliga biverkningar/komplikationer.

Starkt vetenskapligt underlag
GRADE ⊕⊕⊕⊕
Det är osannolikt att framtida forskning kan ändra vår tilltro till den uppskattade effekten
Hög
4. Risk för förväntad försämring, ej vidmakthållen funktion-ADL-nivå
5. Risk för betydande olägenhet, ökad sjuklighet, förlängd sjukdomsperiod, sänkt livskvalitet.
God
Sjukligheten påverkas mycket, överlevnaden förlängs.
Måttlig risk
Måttlig risk för allvarliga biverkningar/komplikationer.
Måttligt starkt vetenskapligt underlag
GRADE ⊕⊕⊕
Det är sannolikt att framtida forskning kan ha en betydelsefull inverkan på vår tilltro till den uppskattade effekten och eventuellt förändra den uppskattade effekten.
Måttlig
6. Risk för olägenhet, skada, bestående men eller låg livskvalitet
7. Sannolik ökad risk för försämrad hälso-upplevelse eller icke optimal livskvalitet.
Måttlig
Sjukligheten påverkas i måttlig utsträckning.
Hög risk
Hög risk för allvarliga biverkningar/komplikationer
Biverkningar/komplikationer som kan kräva sjukvårdsinsatser.
Begränsat vetenskapligt underlag
GRADE ⊕⊕
Det är mycket sannolikt att framtida forskning påverkar vår tilltro till den uppskattade effekten och att den sannolikt kommer att förändras
Låg
8. Möjligen ökad risk sjuklighet, försämring av funktionsnivå eller livskvalitet
9. Risk för sänkt livskvalitet enligt patientens uppfattning och vetenskap och beprövad kunskap inte motsäger detta.
Liten
Sjukligheten påverkas i liten utsträckning.
Mycket hög risk
Mycket hög risk för allvarliga biverkningar/komplikationer som påverkar livskvalitet och funktion. Biverkningar/komplikationer som ofta kväver sjukvårdsinsatser.
Otillräckligt vetenskapligt underlag
GRADE ⊕
De uppskattade effekterna är mycket osäkra.

 

* Evidensstyrka bedöms utifrån det sammanlagda vetenskapliga underlagets studiedesign, precision i data, samstämmighet, överförbarhet, effektstorlek och publikationsbias m.m. Om det vetenskapliga underlag bedöms otillräckligt är det inte det samma som att den föreslagna åtgärden är utan effekt utan att det är okänt vilken effekt åtgärden har.

Senast uppdaterad: 2023-02-05 17:38