Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

GRADE

GRADE är ett internationellt utarbetat system som ger stöd i att bedöma evidensstyrkan i det sammanlagda vetenskapliga underlaget

För varje effektmått utgår man i den sammanlagda bedömningen från studiernas design. Därefter kan evidensstyrkan påverkas av förekomsten av försvagande eller förstärkande faktorer (påverkansfaktorer), dvs studiekvalitet, samstämmighet, överförbarhet, effektstorlek, precision i data, risk för publikationsbias och andra aspekter, t ex dos–responssamband.

Evidensstyrkan graderas i fyra nivåer:

  • GRADE 4 Starkt vetenskapligt underlag. Bygger på studier av god kvalitet som vid en samlad bedömning av påverkansfaktorer har starkt vetenskapligt stöd.
  • GRADE 3 Måttligt starkt vetenskapligt underlag. Bygger på studier av god kvalitet som vid en samlad bedömning av påverkansfaktorer bedöms ha måttligt starkt vetenskapligt stöd.
  • GRADE 2 Begränsat vetenskapligt underlag. Bygger på studier av god kvalitet som vid en samlad bedömning av påverkansfaktorer har begränsat vetenskapligt stöd.
  • GRADE 1 Otillräckligt vetenskapligt underlag. När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller när studier av likartad kvalitet visar motsägande resultat, anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Ju starkare evidens, desto mindre sannolikt är det att redovisade resultat kommer att påverkas av nya forskningsrön inom en överblickbar framtid. Slutsatser innebär att man gör en sammanfattande bedömning av nytta, risker och kostnadseffektivitet.

Det är viktigt att veta att ett otillräckligt vetenskapligt stöd inte betyder att den utvärderade interventionen inte har effekt, utan endast att vi inte vet om den har någon effekt.

Källla: SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, www.sbu.se

SBU:s metodbok

Senast uppdaterad: 2023-01-21 13:48