Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rangordning

Efter att beredningsgruppen bedömt inkomna förslag till ordnat införande utformar beredningsgruppen, i konsensus, ett förslag till rangordning,  d.v.s. grad av rekommendation för införande.

Rangordning har tre nivåer: hög = 1, medel = 2, låg = 3.

För rang 1 krävs att sjukdomen bedöms ha hög svårighetsgrad, att den vetenskapliga evidensen bedöms som starkt och att åtgärden har en gynnsam effekt/risk-balans.

​​​​​​​För rang 2 krävs att sjukdomens svårighetsgrad bedöms vara måttlig, att det vetenskapliga underlaget bedöms som måttligt starkt och att det finns en gynnsam effekt/risk-balans. Sedvanliga krav på vetenskaplig evidens kan göras mindre rigorösa om sjukdomen i fråga är sällsynt och svår.

Rang 3 innebär att åtgärden saknar gynnsam effekt/risk-balans och har en svag evidensstyrka, eller saknar vetenskaplig evidens.

Beredningsgrupperna gör därefter för varje förslag som har rangordning 1 eller 2 en fördjupad anlys. Den fördjupade analysen ligger till grund för ett förslag till hälso- och sjuklvårdsstyrelsen om ordnat införande.

Matris för rangordning

  Rang 1 Rang 2 Rang 3
Svårighetsgrad Mycket hög/hög Måttlig Låg
Effekt Mycket god/god God/måttlig Liten
Risk Låg/måttlig Måttlig/hög Hög
Evidensstyrka Mycket hög GRADE 4 Måttlig GRADE 3 Låg GRADE 2-1
Kostnadseffektivtet Rimlig Rimlig Ej Rimlig
Sammanvägning Den slutliga bedömningen är en sammanvägd bedömning av de fem dimensionerna, som inte kan inte överstiga rangordning utifrån svårighetsgrad, som är en överordnad dimension

 

 

Senast uppdaterad: 2022-10-17 16:04