Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Patientmöte mellan en äldre man och en kvinnlig vårdpersonal

Systemet för kunskapsstyrning förstärks genom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. De nya vårdförloppen, som successivt implementeras med start under 2020, förväntas omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering, och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. 

Styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet har, efter att förslag inkommit från nationella programområden (NPO), godkänt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom tio områden:

 • hjärtsvikt (NPO hjärt- och kärlsjukdomar
 • kritisk benischemi (NPO hjärt- och kärlsjukdomar)
 • reumatoid artrit (NPO reumatiska sjukdomar)
 • schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (NPO psykisk hälsa)
 • stroke (NPO nervsystemets sjukdomar)
 • höftledsartros primärvård (NPO rörelseorganens sjukdomar)
 • KOL (NPO lung- och allergisjukdomar)
 • osteoporos (NPO endokrina sjukdomar)
 • sepsis (NPO infektionssjukdomar)
 • utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar (NPO äldres hälsa)

Generiska vårdförlopp kommer att tas fram för levnadsvanor och rehabilitering.

Regional matchning

Vårdförlopp utformas i särskilt tillsatta nationella arbetsgrupper och regionalt kommer motsvarande processteam att starta för att få stödja implementerings- och utvecklingsarbetet.

Öppet remissförfarande

Framtagna vårdförlopp går på öppen remiss. Det innebär att alla intressenter (exempelvis regioner, kommuner, patientföreningar och profession) har möjlighet att lämna synpunkter.

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppen. Tidplanen för arbetet är förskjuten med hänsyn till covid-19-pandemin och start för införande planeras till hösten. 

Regional beslutsprocess och införande

Sex vårdförlopp är hittills godkända av styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och kommer efter politiskt beslut i regionerna att införas i hälso- och sjukvården med start under hösten: 

 • höftledsartros - primärvård
 • reumatoid artrit
 • stroke och TIA
 • KOL
 • kritisk benischemi
 • schizofreni

Tre vårdförlopp har gått på öppen remiss med sista svarsdatum 27 november:

 • hjärtsvikt
 • osteoporos
 • kognitiv svikt/demenssjukdom

Vårdförlopp sepsis är framflyttat med hänsyn tagen till covid-pandemin. 

Efter förslag från de nationella programområdena har styrgruppen för
kunskapsstyrning beslutat att ta fram femton nya vårdförlopp:
 
• traumatisk hjärnskada
 
• diabetes med hög risk för fotsår
 
• svårläkta sår
 
• varicer och venösa bensår
 
• lungfibros
 
• inflammatorisk tarmsjukdom
 
• epilepsi
 
• långvarig icke-malign smärta
 
• självskadebeteende, ångest och depression
 
• jättecellsarterit
 
• knäledsartros
 
• palliativ vård
 
• grav hörselnedsättning
 
• sömnrelaterad andningsstörning
 
• obstruktiv sömnapné hos barn

Nominiering av ledamöter som ska ta fram vårdförloppen pågår till 28 augusti. De nya vårdförloppen, samt det generiska vårdförloppet för levnadsvanor, kommer att gå på remiss i fyra olika etapper under 2021. 

Läs mer

Kickoff för införandet av de tre första vårdförloppen i VGR

Godkända vårdförlopp finns publicerade på NKK:s webbsida

Läs mer om det nationella arbetet på SKR:s hemsida

Införandeansvariga VGR

Närhälsan

Ann Ekberg Jansson

Björn Widell

PrimÖR

Peter Hansson

Maria Ahlgren

Anneli Virenhem

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Karlsson

NU-sjukvården

Olof Ekre

Skaraborgs sjukhus

Svante Lifvergren

Annette Trenge Jarlshammar

Södra Älvsborgs sjukhus

Karin Looström Muth

Sjukhusen i Väster

Åsa Meland

Monica Käll Guldbrand

Regional samordnare vårdförlopp
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sverker Andersson

Regional samordnare vårdförlopp
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-02 10:48