Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Systemet för kunskapsstyrning förstärks genom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. De nya vårdförloppen, som ska implementeras med start under 2020, förväntas omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering, och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. 

Styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet har, efter att förslag inkommit från nationella programområden (NPO), fattat beslut om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom tio områden:

 • Hjärtsvikt (NPO hjärt- och kärlsjukdomar
 • Kritisk ischemi (NPO hjärt- och kärlsjukdomar)
 • Reumatoid artrit (NPO reumatiska sjukdomar)
 • Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (NPO psykisk hälsa)
 • Stroke (NPO nervsystemets sjukdomar)
 • Höftartros (NPO rörelseorganens sjukdomar)
 • KOL (NPO lung- och allergisjukdomar)
 • Osteoporos (NPO endokrina sjukdomar)
 • Sepsis (NPO infektionssjukdomar)
 • Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar (NPO äldres hälsa)

Generiska vårdförlopp kommer att tas fram för levnadsvanor och rehabilitering.

Regional matchning

Vårdförlopp utformas i särskilt tillsatta nationella arbetsgrupper och regionalt kommer motsvarande processteam att starta för att få stödja implementerings- och utvecklingsarbetet.

Öppen remissrunda

Sju av de tio vårdförloppen, framtagna i de nationella arbetsgrupperna, har varit på en öppen remissrunda mellan 27 januari och 6 mars. Detta innebär att alla intressenter (exempelvis regioner, kommuner, patientföreningar och profession) har haft möjlighet att lämna synpunkter. Följande vårdförlopp har gått på remiss:​

 • höftledsartros (NPO rörelseorganens sjukdomar)
 • KOL (NPO lung- och allergisjukdomar)
 • kritisk benischemi (NPO hjärt- och kärlsjukdomar)
 • reumatoid artrit (NPO reumatiska sjukdomar)
 • schizofreni förstagångsinsjuknande (NPO psykisk hälsa)
 • sepsis (NPO infektionssjukdomar)
 • stroke och TIA (NPO nervsystemets sjukdomar)


Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppen. Beslut om fastställande fattas i styrgruppen för kunskapsstyrning preliminärt i maj. Tidplanen för arbetet är förskjuten med hänsyn till covid-19-pandemin och start för införande planeras till hösten. 

Läs mer om det nationella arbetet inklusive remissrundan på SKR:s hemsida

Senast uppdaterad: 2020-04-17 09:15