Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Systemet för kunskapsstyrning förstärks genom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. De nya vårdförloppen, som successivt implementeras med start under 2020, förväntas omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering, och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. 

Styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet har, efter att förslag inkommit från nationella programområden (NPO), fattat beslut om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom tio områden:

 • Hjärtsvikt (NPO hjärt- och kärlsjukdomar
 • Kritisk ischemi (NPO hjärt- och kärlsjukdomar)
 • Reumatoid artrit (NPO reumatiska sjukdomar)
 • Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (NPO psykisk hälsa)
 • Stroke (NPO nervsystemets sjukdomar)
 • Höftartros (NPO rörelseorganens sjukdomar)
 • KOL (NPO lung- och allergisjukdomar)
 • Osteoporos (NPO endokrina sjukdomar)
 • Sepsis (NPO infektionssjukdomar)
 • Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar (NPO äldres hälsa)

Generiska vårdförlopp kommer att tas fram för levnadsvanor och rehabilitering.

Regional matchning

Vårdförlopp utformas i särskilt tillsatta nationella arbetsgrupper och regionalt kommer motsvarande processteam att starta för att få stödja implementerings- och utvecklingsarbetet.

Öppet remissförfarande

Framtagna vårdförlopp går på öppen remiss. Det innebär att alla intressenter (exempelvis regioner, kommuner, patientföreningar och profession) har möjlighet att lämna synpunkter.

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppen. Beslut om fastställande fattas i styrgruppen för kunskapsstyrning i maj. Tidplanen för arbetet är förskjuten med hänsyn till covid-19-pandemin och start för införande planeras till hösten. 

Regional beslutsprocess och införande

Tre vårdförlopp är hittills godkända av styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och kommer efter politiskt beslut i regionerna att införas i hälso- och sjukvården med start under hösten: 

 • höftledsartros - primärvård (NPO rörelseorganens sjukdomar)
 • reumatoid artrit (NPO reumatiska sjukdomar)
 • stroke och TIA (NPO nervsystemets sjukdomar)

Fyra vårdförlopp kommer att godkännas i september:

 • KOL
 • kritisk benischemi
 • schizofreni
 • sepsis

Återstående fyra vårdförlopp planeras för remissrunda i september:

 • hjärtsvikt
 • osteoporos
 • kognitiv svikt/demenssjukdom
 • rehabilitering

Efter förslag från de nationella programområdena har styrgruppen för
kunskapsstyrning beslutat att ta fram femton nya vårdförlopp:
 
• traumatisk hjärnskada
 
• diabetes med hög risk för fotsår
 
• svårläkta sår
 
• varicer och venösa bensår
 
• lungfibros
 
• inflammatorisk tarmsjukdom
 
• epilepsi
 
• långvarig icke-malign smärta
 
• självskadebeteende, ångest och depression
 
• jättecellsarterit
 
• knäledsartros
 
• palliativ vård
 
• grav hörselnedsättning
 
• sömnrelaterad andningsstörning
 
• obstruktiv sömnapné hos barn

Nominiering av ledamöter som ska ta fram vårdförloppen pågår till 28 augusti. De nya vårdförloppen, samt det generiska vårdförloppet för levnadsvanor, kommer att gå på remiss i fyra olika etapper under 2021. 

Läs mer

Godkända vårdförlopp finns publicerade på NKK:s webbsida

Läs mer om det nationella arbetet på SKR:s hemsida

Senast uppdaterad: 2020-07-03 10:29