Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Systemet för kunskapsstyrning förstärks genom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom initialt tio områden. De nya vårdförloppen, som ska implementeras under 2020, förväntas omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering, och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. 

Styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet har, efter att förslag inkommit från nationella programområden (NPO), fattat beslut om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom tio områden:

  • Hjärtsvikt (NPO hjärt- och kärlsjukdomar
  • Kritisk ischemi (NPO hjärt- och kärlsjukdomar)
  • Reumatoid artrit (NPO reumatiska sjukdomar)
  • Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (NPO psykisk hälsa)
  • Stroke (NPO nervsystemets sjukdomar)
  • Höftartros (NPO rörelseorganens sjukdomar)
  • KOL (NPO lung- och allergisjukdomar)
  • Osteoporos (NPO endokrina sjukdomar)
  • Sepsis (NPO infektionssjukdomar)
  • Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar (NPO äldres hälsa)

Läs mer om det nationella arbetet på SKR:s hemsida

Regional matchning

Vårdförlopp utformas i särskilt tillsatta nationella arbetsgrupper och regionalt kommer motsvarande processteam att starta för att få stödja implementerings- och utvecklingsarbetet.

Senast uppdaterad: 2020-01-13 10:28