Hur går det med implementeringsarbetet med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp i primärvården (PSV)?

Uppdaterad:
Publicerad:

Under våren har arbetet med implementeringen av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen (PSV) fortskridit i primär och nära vård. PRIMP har bland annat sammanställt en rapport, bjudit in till dialogmöten med professionsrepresentanter inom primär och nära vård samt genomfört en serie workshops med fokus på implementering av PSV höftledsartros- primärvård, PSV knäledsartros och PSV kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Rapport

I en rapport har PRIMP sammanställt strategier, kritiska förutsättningar och behov för att införandet av PSV i primär och nära vård ska komma patienter till godo. Länk till rapporten hittar du i länksamlingen här på sidan.

Motsvarande information har lyfts till högsta nivå i tjänstemannaorganisationen.

Dialogmöten

PRIMP har bjudit in till dialogmöten med professionsrepresentanter inom primär och nära vård vilket har gett värdefull information för det fortsatta arbetet med målsättningen personcentrerad, jämlik och sammanhållen vård genom PSV. Kontinuerlig dialog mellan primärvårdens medarbetare och PRIMP är viktig. Återkoppling kan lämnas anonymt via ett formulär. Länk till formuläret hittar du i länksamlingen här på sidan. Du kan också skicka e-post till primp.pv@vgregion.se.

Workshops

Regionalt processteam (RPT) artros och RPT kognitiv svikt har med stöd av PRIMP, genomfört en serie workshops med fokus på implementering av PSV höftledsartros- primärvård, PSV knäledsartros och PSV kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Deltagare vid workshoparna och efterföljande Öppna forum fick möjlighet att lämna feedback på bland annat primärvårdsversioner av PSV som presenterades.

Workshoparna fick ett positivt mottagande och feedbacken har sedan dess resulterat i:

  • Uppdaterad webbplats för implementering av PSV i primärvård på Vårdgivarwebben där allt material finns samlat. Länk till sidan hittar du i länksamlingen här på sidan
  • Uppdaterad primärvårdsversion av PSV kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Flödet har förenklats och det har förtydligats hur utredning av kognitiv svikt kan påbörjas. Ny version publiceras inom kort.
  • Uppdatering av primärvårdsvårdsversionen för PSV höftledsartros och PSV knäledsartros har påbörjats.
  • Medarbetare som är intresserade av lokala nätverk kring patienter med kognitiv svikt kan vända sig till Karin Fröjd, koordinator RPT kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom: karin.frojd@vgregion.se

Fortsatt under 2023 

Under hösten kommer PRIMP bland annat att:

  • Fortsätta stötta RPT:er inför implementering av PSV i primär och nära vård
  • Arrangera och bjuda in till lunch-webbinarier
  • Arbeta med en pilotutvärdering av förändrade arbetssätt i samband med att PSV hjärtsvikt införs
  • Uppdatera APT-material och skapa väntrumsmaterial tillsammans med respektive RPT
  • Samarbeta med Forskningsplattformen Innovation och Organisation för att systematiskt utvärdera implementeringen av PSV i primär och nära vård.

PRIMP önskar alla en trevlig sommar!