Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Program- och prioriteringsråd

Program- och prioriteringsrådets uppdrag är att arbeta med regiongemensamma prioriteringar, riktlinjer och vårdprogram. Rådet ska verka för fortsatt utveckling av en kunskapsbaserad vård i Västra Götalandsregionen. Till exempel ska de metoder som sjukvården tillämpar baseras på god evidens, det vill säga stödjas av vetenskaplig forskning och utvärdering.

Rådets uppgifter:

  • Utarbeta förslag till ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer.
  • Utarbeta förslag till så kallade regionuppdrag för nya läkemedel, metoder och riktlinjer.
  • Bereda frågor om och yttra sig över förslag till nya medicinska metoder och läkemedel samt nya nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram.
  • Tillsammans med ansvariga inom sjukvården utveckla ett systematiskt arbetssätt för ordnad utmönstring av metoder och läkemedel.
  • Tillsammans med de medicinska sektorsråden vidareutveckla arbetet med medicinska prioriteringar.
  • Delta i beredningen av förslag till strategiska investeringar i fastigheter och utrustning.
  • Utarbeta regiongemensamma standarder för innehåll och utformning samt publicering av riktlinjer, vårdprogram och prioriteringar.
  • Ge råd och stöd till ansvariga i sjukvården i frågor om regiongemensamma prioriteringar och riktlinjer/vårdprogram samt initiera och delta i arbetet med utveckling av IT-stöd för dessa.
  • Följa utvecklingen av kunskapsbaserad vård nationellt och internationellt.

Jan Kilhamn, ordförande PPR, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning kunskapsstöd, Västra Götalandsregionen

Peter Amundin, enhetschef, enhet kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Christina Bergh, chef HTA-Centrum, Västra Götalandsregionen

Anders Carlqvist, avdelningschef, avdelning kunskapsstöd, Koncernkontoret, koncernstab hälso-och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Monica Ericson-Sjöström, chefläkare, Närhälsan, Västra Götalandsregionen

Karin Looström Muth, chefläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen

Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Henrik Olsson, chefläkare och utvecklingschef, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Josefine Persson, biträdande lektor i hälsoekonomi, enheten för Hälsometri, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Lise-Lotte Risö Bergerlind, medicinsk rådgivare, enhetschef, enhet kunskapsstöd för psykisk hälsa, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Lars Sandman, etisk rådgivare, professor, Linköpings universitet

Kaarina Sundelin, direktör, Koncernkontoret, koncernstab beställning och produktionsstyrning, Västra Götalandsregionen

Annette Trenge Jarlshammar, chefläkare, Skaraborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen

Anette Åquist Falkenroth, enhetschef, enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Adjungerade:

Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, Regionalt cancercentrum väst, Västra Götalandsregionen

Anna Wallman

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-06-24 08:40