Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Program- och prioriteringsråd

Program- och prioriteringsrådets uppdrag är att arbeta med gemensamma prioriteringar, riktlinjer och vårdprogram i VGR. Rådet ska verka för fortsatt utveckling av en kunskapsbaserad vård. Det innebär att rådet ska verka för att hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs så att kraven på en god vård uppfylls, i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Rådets uppgifter:

  • Bereda förslag och ärenden av strategisk betydelse från regionala programområden/samordningsråd, förvaltningar samt politiska nämnder och styrelser i enlighet med vetenskaplig evidens.
  • Utarbeta förslag till ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag.
  • Utarbeta förslag till regionala planer för nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag.
  • Bereda frågor om och yttra sig över förslag till införande av nya läkemedeloch medicinska metoder samt nya nationella och regionala kunskapsunderlag som har betydande organisatoriska och/eller ekonomiska konsekvenser.
  • Ansvara för att tillsammans med regionala programområden och linjeorganisationen utveckla arbetet med medicinska prioriteringar och utveckla ett systematiskt arbetssätt för ordnad utmönstring av läkemedel och metoder.
  • Bidra med analyser av vetenskapligt underlag för förslag till strategiska investeringar inom utrustning och fastigheter.
  • Vara mottagare av HTA-analyser och efter analys föreslå åtgärder.
  • Följa utvecklingen av kunskapsbaserad vård och horisontella prioriteringar nationellt och internationellt.

Jan Kilhamn, ordförande PPR, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning kunskapsstöd, Västra Götalandsregionen

Peter Amundin, enhetschef, enhet kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Christina Bergh, chef HTA-Centrum, Västra Götalandsregionen

Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, Regionalt cancercentrum väst, Västra Götalandsregionen

Anders Carlqvist, avdelningschef, avdelning kunskapsstöd, Koncernkontoret, koncernstab hälso-och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Monica Ericson-Sjöström, chefläkare, Närhälsan, Västra Götalandsregionen

Björn Järbur, sjukhusdirektör, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Magnus Kronvall, Koncernkontoret, koncernstab beställning och produktionsstyrning, Västra Götalandsregionen

Karin Looström Muth, chefläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen

Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Lise-Lotte Risö Bergerlind, medicinsk rådgivare, enhetschef, enhet kunskapsstöd för psykisk hälsa, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Lars Sandman, etisk rådgivare, professor, Linköpings universitet

Annette Trenge Jarlshammar, chefläkare, Skaraborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen

Marie Lindh

Samordnare PPR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-22 15:31