Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rådet för artificiell intelligens inom hälso och sjukvård (AI-rådet hälso- och sjukvård)

Rådet ska bidra till en gemensam styrning inom området artificiell intelligens (AI) i hela Västra Götalandsregionen (VGR) genom att på övergripande strategisk nivå samordna det regiongemensamma arbetet inom ansvarsområdet, samt vara stöd/referensgrupp till koncernledning hälso- och sjukvård.

Rådets uppgifter:

  • Bereda frågor och genomföra uppdrag från koncernstab hälso- och sjukvård.
  • Identifiera och initiera gemensamma frågor inom ansvarsområdet.
  • Vara forum för omvärldsbevakning, lärande, erfarenhetsutbyte och information om viktiga förändringar inom området.
  • Föra en strategisk dialog inom ansvarsområdet.

Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård, ordförande
Lars Lindsköld, Vårdens digitalisering, sekreterare
Lina Strand Backman, Innovationsplattformen
Anders Carlberg, Regional utveckling
Anders Hyltander, Sahlgrenska universitetssjukhuset 
Peter Häyhänen, Södra Älvsborgs sjukhus
Magnus Kjellberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, AI Vård
Bent Petersen, Folktandvård Västra Götaland
Martin Takac, Skaraborgs sjukhus
Hugo Wallén, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Psykiatri
Ann Ekberg-Jansson, Region Halland, adjungerad

Länkar:

Mer information om rådets uppdrag och ansvarsområde finns i uppdragshandling för AI-rådet

Mötesanteckningar AI-rådet hälso- och sjukvård (nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät)

Lars Lindsköld

Samordnare AI-rådet hälso- och sjukvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-11 14:30