Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionuppdrag

Västra Götalandsregionen har ett strukturerat omhändertagande och implementering av nationella riktlinjer, så kallade Regionuppdrag. Arbetssättet är en integrerad del i Västra Götalandsregionens ledningssystem för hälso-och sjukvården.  Regionuppdrag beslutas av regionstyrelsen och innebär en tydlig och gemensam inriktning för en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Syftet är att främja vård på lika villkor.

Beslutade och pågående regionuppdrag

Astma och KOL

Regionuppdrag  Beslut  Uppdragshandling  Nationella riktlinjer

Bröst-, tjock-, ändtarms-, prostatacancer

Regionuppdrag Beslut Uppdragshandling  Nationella riktlinjer

Diabetesvård

Regionuppdrag Beslut Uppdragshandling Nationella riktlinjer

Endometrios

Regionuppdrag Beslut Uppdragshandling  Nationella riktlinjer

Vård vid depression och ångestsyndrom

Regionuppdrag  Beslut Uppdragshandling Nationella riktlinjer

Epilepsi

Regionuppdrag Beslut Uppdragshandling Nationella riktlinjer

Hjärtsjukvård

Regionuppdrag  Beslut Uppdragshandling  Nationella riktlinjer

MS och Parkinsons sjukdom

Regionuppdrag Beslut Uppdragshandling Nationella riktlinjer

Psoriasis

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag Beslut Uppdragshandling Nationella riktlinjer

Smärta

Ätstörning

Regionuppdrag Beslut  Uppdragshandling Nationella riktlinjer

Uppdragshandling

För varje regionuppdrag ska det finnas en uppdragshandling som är fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören. 

Struktur - Uppdragshandling för regionuppdrag om nationella riktlinjer

Konsekvensbeskrivning

När nya nationella riktlinjer redovisas i sin preliminära form ska en regional konsekvensbeskrivning utarbetas. Denna beskriver skillnaderna mellan de nya riktlinjerna och existerande vårdpraxis i regionen. Konsekvensbeskrivningen ska uppdateras när slutversionen av de nationella riktlinjerna redovisas.

Struktur - Konsekvensbeskrivning

Regionuppdragens struktur och innehåll

Regionuppdragen innehåller sex delar, inledning, generellt uppdrag, särskilda åtgärder, stöd för implementering, kostnader samt genomförande och uppföljning.

  • I inledningen ingår bland annat en kort beskrivning av regionuppdraget, dess syfte och innehåll samt vilka regionuppdraget riktar sig till. En sammanfattning av den regionala konsekvensbeskrivningen görs
  • Generellt uppdrag ger en tydlig beskrivning av det generella uppdraget till utförare och beställare, till exempel att implementera de nya nationella riktlinjerna. 
  • Särskilda åtgärder beskriver de större förändringar av vårdpraxis som behöver genomföras. Här anges de delar av vården som behöver utvecklas och öka i omfattning liksom de delar som behöver minskas och utmönstras ur rutinsjukvården. Nya läkemedel, metoder och riktlinjer kopplas till ordnat införande om det finns behov av introduktionsfinansiering.
  • Stöd för implementering redovisar i förekommande fall de särskilda tidsbegränsade åtgärder som föreslås för att stödja implementeringen av de nya riktlinjerna.
  • Under kostnader och finansiering redovisas de samlade beräknade tillkommande kostnaderna för regionuppdraget och vem som föreslås finansiera vad, kort- och långsiktigt.
  • Genomförande och uppföljning beskriver de samlade uppdragen till beställare, utförare och regionkansli samt en tidplan för genomförandet. Uppföljningen anger hur mål och åtgärder i regionuppdraget kommer att följas upp.

 

Regionuppdragens struktur (mall)

Arbetsprocess  (processbild)

Dokumentation

Checklista gemensamt mottagande av nationella riktlinjer (PDF)

Arbetsprocess för hantering av nationella riktlinjer (PDF)

Vårdprogram i samverkan VGK-VGR (PDF)

 

Anna Wallman

Ledning, hälso- och sjukvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-27 09:38