Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SFAMs FQ-gruppledarkurs

FQ-gruppledarkurs i allmänmedicin för specialister och ST läkare, SFAMs regi. 18-19/10 2021.

Den kollegiala dialogen är en viktig del i allmänläkarnas kompetensutveckling. Vi behöver sammanhållen tid för professionellt utbyte av kunskap och erfarenhet mellan kollegor.
I FQ-gruppen kan dialogen få utrymme och ge oss skyddad tid för att reflektera över vårt arbete, diskutera handläggning och frågeställningar som uppstår i mötet med patienterna.


En förutsättning för att en kollegial grupp kan fungera under en längre tid är att det finns en sammanhållande gruppledare. Eftersom ledarskapet har en avgörande betydelse är det viktigt att ha kunskaper om och övning i att vara gruppledare. Kursen fokuserar på FQ-gruppen, gruppens processer och ledarskapet. Kursen bygger på såväl förmedling av teori som deltagarnas aktiva medverkan.

Kursinnehåll
Dag 1, kl 10-21: Erfarenheter struktur och ramar kring hur en kollegial grupp kan fungera samt praktiska övningar.
Dag 2, kl 09-16: Grupprocesser och ledarskap, framgångsfaktorer och fallgropar.

Kostnad 9 500 kr, inkl kursavgift och konferensavgift (mat och logi). 
Kursen är ett internat med övernattning. Max antal deltagare är 14. Minst antal deltagare för att genomföra kursen är 10.
Plats Villa Sandudden, Ingarö.

Anmälan
Senaste anmälningsdag är 2021-09-07 kl 12.00. Anmälan görs genom e-post till SFAM, Heléne Swärd, helene.sward@sfam.se. I anmälan anges namn, arbetsplats, Specialist/ST-läkare, e-post, mobilnummer och ev specialkost samt fullständig fakturaadress inkl referens nr.

Anmälan är bindande och kursavgiften återbetalas inte efter 2021-09-07 men kursplatsen kan överlåtas till annan deltagare. Om kursen ställs in återbetalas hela avgiften (kursavgift och konferensavgift). 


Har du frågor om kursen kontakta Cecilia Ryding, cecilia.ryding@gmail.com. Har du frågor om din anmälan kontakta SFAMs kansli, helene.sward@sfam.se.

Senast uppdaterad: 2021-06-18 11:16