VGR-föreläsningar

Länk till tidigare VGR-föreläsningar.

Från 2019 ligger alla inspelade föreläsningar under en extern sida 

Inga nya filmer är under produktion.