Gruppbaserad patientutbildning och behandling

Personcentrerad patient- och närståendeutbildning

Vill du leda patient- eller närståendeutbildningar i grupp? Kunskapscentrum för jämlik vård har utvecklat en personcentrerad metod för grupputbildningar och utbildar ledare i metoden.
Läs om metoden och ledarutbildningen