Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Triangelrevision

Triangelrevision är en metod där ett tvärprofessionellt team från enhet A utvärderar enhet B. Ett tvärprofessionellt team från enhet B utvärderar enhet C som i sin tur utvärderar enhet A.

Se filmen för att se hur triangelrevision går till

Snabbguide Triangelrevision (folder för utskrift)

Modell för förenklad triangelrevision

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med de Nationella programråden för astma/KOL, diabetes och stroke utvecklat triangelrevision. Med de Nationella riktlinjerna för astma/KOL, diabetes respektive stroke som grund har åtta kriterier för god specialiserad vård definierats.

Verksamheten får innan revision besvara ett elektroniskt frågeformulär med frågor utgående från de åtta kriterierna. Svaren ligger till grund för revisionsteamets förberedelser inför revisionsbesöket. Vid revisionen intervjuas först ledning, sedan representanter för teamet. Dagen avslutas med att styrkor och förbättringsområden återkopplas till intervjuade.

Åtta kriterier för god specialiserad vård

Generiskt frågeformulär

Triangelrevision Rapport Nationellt kunskapsstyrningsprojekt 2016-2019

Utvärdering av Qulturum: Lärdomar av triangelrevision som hållbar metod för utveckling och förbättring av verksamhet

Webbutbildning för Revisionsteam

Stroke   Astma/KOL  Diabetes

Roller och ansvar

Här beskrivs roller och ansvar för chefer/ledare, revisionsteam och regional samordnare.

Nationell projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Processtöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-02-09 17:40