Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Att få tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Därför erbjuder Västra Götalandsregionens vårdcentraler uppföljning via en vårdsamordnare psykisk ohälsa. I dagsläget har ca 130 vårdcentraler funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 14:45