Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Därför erbjuder Västra Götalandsregionens vårdcentraler insatser av funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa. I dagsläget har ca 130 vårdcentraler funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa.


Senast uppdaterad: 2018-10-22 14:13