Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Därför erbjuder Västra Götalandsregionens vårdcentraler insatser av funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa. I dagsläget har ca 110 vårdcentraler funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa.

 


Senast uppdaterad: 2018-09-10 15:36