Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som arbetar som vårdsamordnare

Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Regional medicinsk riktlinje (RMR) december 2018

Svenska:
MADRS-S  -Depression
GAD - 7     - Ångest
KEDS 9 -   - Stressrelaterad psykisk ohälsa
AUDIT - Alcohol Use Disorders Identifcation Test
DUDIT - Drug Use Disorders Identifcation Test

Andra språkgrupper:
DUDITDrug Use Disorders Identifcation Test

Persiska:
MADRS-S - Depression
Gad - 7      - Ångest

Engelska:
Gad - 7     - Ångest

Somaliska:
GAD - 7    - Ångest

Tunisisk arabiska:
GAD - 7     - Ångest

Vårdgivarwebben:
Terapigrupp psykiatri

Länkar till annat material:
Hälsocoach online

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)
Övriga utbildningar

Regionala medicinska riktlinjer:
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR- Depression
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR- Ångestsjukdomar
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR-Insomni

Våld i nära relationer:
Västra Götalandsregionens kompetencentrum om våld i nära relationer - VKV 
Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning. RMR
Våld i nära relationer - indikationer och handläggning. RMR
Kvinnofridslinjen - Hemsida 
Barn som anhöriga. RMR
Utbildning om våld i nära relationer - webbutbildning.

Jämlik vård, med fokus på personer med migrationsbakgrund.
Information och verktyg:
Hälsa i Sveriges aktiviteter Hälsoinformation och hälsostöd.
Informationsmaterial om hälsa i Sverige inom VGR.
Screening för psykisk ohälsa, RHS 13.Formulär RHS
Gruppstöd ex Teaching Recovery Technique.
DSM-5 Kulturformuleringsintervju: KFI
KomHIT flyktning: bildstöd

Metodstöd och utvecklingsdag

31
mar

INSTÄLLT Anmälan till utvecklingsdag Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården

Starttid:
Sluttid:
Plats: Göteborg
Ort: Göteborg
Avsändare: Koncernkontoret
Typ: Utbildning
23
apr

INSTÄLLT Metodstöd Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Göteborg
Ort: Göteborg
Avsändare: Koncernkontoret
Typ: Utbildning
12
maj

Skolmatsakademins nätverksträff - tema blå proteiner

Starttid:
Sluttid:
Plats: Dagen genomförs digitalt
Ort:
Avsändare: Skolmatsakademin
Typ: Temadagar
18
maj

Koncernstabsdag för koncernstab hälso-och sjukvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bergslagsbanan
Ort: Göteborg
Avsändare: Koncernkontoret
Typ: Möte
Senast uppdaterad: 2019-07-02 09:01