Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som arbetar som vårdsamordnare

Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Psykisk ohälsa i primärvård - uppföljning med hjälp av vårdsamordnare

Regional medicinsk riktlinje (RMR) december 2018

Svenska:
MADRS-S  -Depression
GAD - 7     - Ångest
KEDS 9 -   - Stressrelaterad psykisk ohälsa
AUDIT - Alcohol Use Disorders Identifcation Test
DUDIT - Drug Use Disorders Identifcation Test

Andra språkgrupper:
DUDITDrug Use Disorders Identifcation Test

Persiska:
MADRS-S - Depression
Gad - 7      - Ångest

Engelska:
Gad - 7     - Ångest

Somaliska:
GAD - 7    - Ångest

Tunisisk arabiska:
GAD - 7     - Ångest

Vårdgivarwebben:
Terapigrupp psykiatri

Regionala medicinska riktlinjer:
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR- Depression
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR- Ångestsjukdomar
Tilläggsinfo stegvis behandling RMR-Insomni

Länkar till annat material:
Hälsocoach online

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)
Övriga utbildningar

Jämlik vård, med fokus på personer med migrationsbakgrund.
Information och verktyg.

Hälsa i Sveriges aktiviteter Hälsoinformation och hälsostöd.
Informationsmaterial om hälsa i Sverige inom VGR.
Screening för psykisk ohälsa, RHS 13.Formulär RHS
Gruppstöd ex Teaching Recovery Technique.
DSM-5 Kulturformuleringsintervju: KFI
KomHIT flyktning: bildstöd

Metodstöd och utvecklingsdag

12
sep

Metodstöd Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lilla bommen konferens lokal: Evita
Ort: Göteborg
Avsändare: Primärvården
Typ: Möte
19
sep

Metodstöd Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kronan 2, VGR konferens
Ort: Göteborg
Avsändare: Primärvården
Typ: Möte
22
okt

Anmälan till Utvecklingsdag vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården

Starttid:
Sluttid:
Plats: Världskulturmuseet
Ort: Göteborg
Avsändare: Koncernkontoret
Typ: Utbildning
06
nov

Metodstöd Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lejonet, VGR konferens
Ort: Göteborg
Avsändare: Primärvården
Typ: Möte
26
nov

Metodstöd Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lejonet, VGR konferens
Ort: Göteborg
Avsändare: Primärvården
Typ: Möte
Senast uppdaterad: 2019-07-02 09:01