Presentationer

Presentationer

Presentation av vårdsamordnarfunktionen 2018
Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Varför är det en bra funktion? Ta del av färska forskningsresultat (Film)

2018-12-04 - Vårdsamordnare psykisk ohälsa -
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Stockholm
Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården, Västra Götalandsregionen
Christina Möller, projektägare Vårdsamordnare psykisk ohälsa, VGR
Christina Ramnfors, projektledare Vårdsamordnare psykisk ohälsa, VGR

2018-04-24 - Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården - 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Stockholm

Vårdsamordnare för psykisk ohälsa - hur fungerar det för primärvårdens patienter?
Cecilia Björkelund, senior professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Irene Sveningsson, med.dr. distriktssköterska, FoU Primärvård Västra Götaland, Göteborgs universitet

2017-09-27 - Nationell primärvårdskonferens, Stockholm
Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell på vårdcentraler för patienter med psykisk ohälsa?
Cecilia Björkelund, senior professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Åsa Porathe, fd projektledare Vårdsamordnare psykisk ohälsa, Västra Götalandsregionen

Seminarium VGR 2016-11-17
Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell inom primärvården?
Filmen är inspelad vid seminariet:
Rollspel patientmöte: Varför söker Calle på vårdcentralen?
Rut Nilsson, Vårdsamordnare psykisk ohälsa & Kalle Sterner, skådespelare

Senast uppdaterad: 2018-10-08 09:49