Utbildning 7.5 hp

För att få inneha funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa förutsätts att vårdsamordnaren har gått en särskilt anordnad utbildning om 7.5 hp anordnad av Göteborgs universitet (GU).

Den som utses som vårdsamordnare ska vara anställd på vårdcentralen, ha erfarenhet av arbete i primärvård samt ha relevant högskoleutbildning. För att lyckas i rollen behövs även intresse för utvecklingsarbete på individ- och verksamhetsnivå samt av psykisk ohälsa på primärvårdsnivå.

September 2018 startar ett nytt utbildningstillfälle 7.5 hp - Vårdsamordnare psyksik ohälsa. Datum för utbildningen är som följer 11/9, 12/9, 18/9, 15/10, 28/11, examination.16/1 2019. Därutöver är det ett metodstödstillfälle den 14 november.

Under 2019 är det planerat för två utbildningstillfällen med start i januari och i september. Den 22 januari startar det första utbildningstillfället.