Utbildning 7.5 hp

För att få inneha funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa förutsätts att vårdsamordnaren har gått en särskilt anordnad utbildning om 7.5 hp anordnad av Göteborgs universitet (GU).

Den som utses som vårdsamordnare ska vara anställd på vårdcentralen, ha erfarenhet av arbete i primärvård samt ha relevant högskoleutbildning. För att lyckas i rollen behövs även intresse för utvecklingsarbete på individ- och verksamhetsnivå samt av psykisk ohälsa på primärvårdsnivå.

I januari 2019 startar ett nytt utbildningstillfälle 7.5 hp - Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Planerade datum för utbildningen är 22/1, 23/1, 5/2, 19/3, 8/5, examination 18/9. 


Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:44