Presentationer

Filmer

Presentation av vårdsamordnarfunktionen februari 2018
Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Varför är det en bra funktion? Ta del av färska forskningsresultat

Seminarium 2016-11-17
Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell inom primärvården?
Följande filmer är inspelade vid seminariet:
Rollspel patientmöte: Varför söker Calle på vårdcentralen?
Rut Nilsson, Vårdsamordnare psykisk ohälsa & Kalle Sterner, skådespelare.
Implementering - Möte forskning och praktik.
Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Bildspel

2018-04-24 - Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Stockholm
Vårdsamordnare för psykisk ohälsa - hur fungerar det för primärvårdens patienter?
Cecilia Björkelund, senior professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Irene Sveningsson, med.dr. distriktssköterska, FoU Primärvård Västra Götaland, Göteborgs universitet
Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård - Västra Götalandsregionen
Christina Möller, projektägare Vårdsamordnare psykisk ohälsa, VGR
Christina Ramnfors, projektledare Vårdsamordnare psykisk ohälsa, VGR

2017-09-27 - Nationell primärvårdskonferens, Stockholm
Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell på vårdcentraler för patienter med psykisk ohälsa?
Cecilia Björkelund, senior professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Åsa Porathe, fd projektledare Vårdsamordnare psykisk ohälsa, Västra Götalandsregionen

2016-11-17 - Seminarium: Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell inom primärvården?
Implementering - möte forskning och praktik
Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.