Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling arbetar strategiskt för att genomföra systemförändringar för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Vi bidrar till arbetet med dagliga, ständiga förbättringar och medverkar också till att stimulera och accelerera lärandet i organisationen. Målet är att stärka kvaliteten inom hälso- och sjukvården genom att utveckla helhetslösningar som utgår från patienterna. Förändringarna innebär att vi behöver lämna stuprörstänkande och enkla lösningar. Det här gör vi tillsammans med patienter och vårdens olika professioner i samarbete med olika externa aktörer.

Här ser du vilka olika områden vi arbetar med just nu.

Regional kunskapsstyrning

Ett system för kunskapsstyrning etableras i alla Sveriges regioner för att säkra en jämlik vård och bästa tillgängliga kunskap.

Jämlik vård

Kunskapscentrum för jämlik vård är ett integrerat team i enheten kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Psykisk hälsa

Kunskapsstöd för psykisk hälsa är ett integrerat team i enheten kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Tjänstedesign

Vi hjälper er att skapa tjänster som är användbara och betydelsefulla för patienter, närstående, organisationen och medarbetarna.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom området kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Länkar och samarbete

Här kan du hitta länkar till och information om våra samarbetspartners och inspirationskällor.

Lars Rex

Enhetschef kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Erika Ekstrand Adolfsson, samordnare
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Sverker Andersson, regionutvecklare
sverker.andersson@vgregion.se

Cecilia Berg Backström, samordnare (tjänstledig)
cecilia.berg.backstrom@vgregion.se

Lena Bernander, administrativ koordinator
lena.bernander@vgregion.se

Maria Dahlström Roos, regionutvecklare
maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Mikael Bengtsson, regionutvecklare
mikael.bengtsson@vgregion.se

Joakim Gedda, regionutvecklare
joakim.gedda@vgregion.se

Lars Ladfors, medicinsk rådgivare
lars.ladfors@vgregion.se

Sylvia Määttä, strateg
sylvia.maatta@vgregion.se

Helena Ogink, regionutvecklare
helena.ogink@vgregion.se

Katrin Modig Pallin, regionutvecklare
katrin.modig-pallin@vgregion.se

Madelene Parkhagen, regionutvecklare (föräldraledig)
madelene.parkhagen@vgregion.se

Agneta Patriksson, regionutvecklare
agneta.patriksson@vgregion.se

Fredrik Sandberg, regionutvecklare
fredrik.sandberg@vgregion.se

Magnus Söderbergh, medicinsk rådgivare
magnus.soderbergh@vgregion.se

Peder Welin, regionutvecklare
peder.welin@vgregion.se

Kunskapscentrum för jämlik vård

Kristin Eliasson, teamledare
kristin.eliasson@vgregion.se

Tina Andersson
tina.andersson@vgregion.se

Åsa Davidsson, regionutvecklare
asa.davidsson@vgregion.se

Sofia Nilsson, regionutvecklare
sofia.ec.nilsson@vgregion.se

Anke Samulowitz, regionutvecklare
anke.samulowitz@vgregion.se

Kunskapsstöd för psykisk hälsa

Lise-Lotte Risö Bergerlind, teamledare
lise.lotte.risobergerlind@vgregion.se

Ann-Kristin Antonsson, administrativ koordinator
ann-kristin.antonsson@vgregion.se

Annika Stenström, regionutvecklare
annika.stenstrom@vgregion.se

Claes Ridderbjelke, regionutvecklare
claes.ridderbjelke@vgregion.se

Ebba Bothén, regionutvecklare
ebba.bothen@vgregion.se

Elisabeth Rahmberg Johansson
elisabeth.rahmberg@vgregion.se

Elna Persson, regionutvecklare
elna.persson@vgregion.se

Eva Hallberg
eva.k.hallberg@vgregion.se

Evelina Stranne, regionutvecklare
evelina.stranne@vgregion.se

Gunilla Dalenbäck, regionutvecklare
gunilla.dalenback@vgregion.se

Lena Risö, medicinsk rådgivare
lena.riso@vgregion.se

Mia Harty, regionutvecklare
mia.harty@vgregion.se

Pethra Zollfrank, regionutvecklare
pethra.zollfrank@vgregion.se

Ulf Svensson, medicinsk rådgivare
ulf.svensson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-06-04 09:57