Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling arbetar strategiskt för att genomföra systemförändringar för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Vi bidrar till arbetet med dagliga, ständiga förbättringar och medverkar också till att stimulera och accelerera lärandet i organisationen. Målet är att stärka kvaliteten inom hälso- och sjukvården genom att utveckla helhetslösningar som utgår från patienterna. Förändringarna innebär att vi behöver lämna stuprörstänkande och enkla lösningar. Det här gör vi tillsammans med patienter och vårdens olika professioner i samarbete med olika externa aktörer.

Här ser du vilka olika områden vi arbetar med just nu.

Regional kunskapsstyrning

Ett system för kunskapsstyrning etableras i alla Sveriges regioner för att säkra en jämlik vård och bästa tillgängliga kunskap.

Jämlik vård

Kunskapscentrum för jämlik vård är ett integrerat team i enheten kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Psykisk hälsa

Kunskapsstöd för psykisk hälsa är ett integrerat team i enheten kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Tjänstedesign

Vi hjälper er att skapa tjänster som är användbara och betydelsefulla för patienter, närstående, organisationen och medarbetarna.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom området kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Länkar och samarbete

Här kan du hitta länkar till och information om våra samarbetspartners och inspirationskällor.

Lars Rex

Enhetschef kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Erika Ekstrand Adolfsson, samordnare
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Sverker Andersson, regionutvecklare
sverker.andersson@vgregion.se

Cecilia Berg Backström, samordnare (tjänstledig)
cecilia.berg.backstrom@vgregion.se

Lena Bernander, administrativ koordinator
lena.bernander@vgregion.se

Mikael Bengtsson, regionutvecklare
mikael.bengtsson@vgregion.se

Joakim Gedda, regionutvecklare
joakim.gedda@vgregion.se

Monica Käll Guldbrand, regionutvecklare
monica.kall-guldbrand@vgregion.se

Lars Ladfors, medicinsk rådgivare
lars.ladfors@vgregion.se

Sylvia Määttä, strateg
sylvia.maatta@vgregion.se

Helena Ogink, regionutvecklare
helena.ogink@vgregion.se

Katrin Modig Pallin, regionutvecklare
katrin.modig-pallin@vgregion.se

Madelene Parkhagen, regionutvecklare (föräldraledig)
madelene.parkhagen@vgregion.se

Agneta Patriksson, regionutvecklare
agneta.patriksson@vgregion.se

Fredrik Sandberg, regionutvecklare
fredrik.sandberg@vgregion.se

Magnus Söderbergh, medicinsk rådgivare
magnus.soderbergh@vgregion.se

Kajsa Söderblom, regionutvecklare
kajsa.soderblom@vgregion.se

Peder Welin, regionutvecklare
peder.welin@vgregion.se

Kunskapscentrum för jämlik vård

Tina Andersson, tf teamledare
tina.andersson@vgregion.se

Åsa Davidsson, regionutvecklare
asa.davidsson@vgregion.se

Kristin Eliasson, teamledare (föräldraledig)
kristin.eliasson@vgregion.se

Sofia Nilsson, regionutvecklare
sofia.ec.nilsson@vgregion.se

Anke Samulowitz, regionutvecklare
anke.samulowitz@vgregion.se

Kunskapsstöd för psykisk hälsa

Lise-Lotte Risö Bergerlind, teamledare
lise.lotte.risobergerlind@vgregion.se

Ann-Kristin Antonsson, administrativ koordinator
ann-kristin.antonsson@vgregion.se

Ebba Bothén, regionutvecklare
ebba.bothen@vgregion.se

Gunilla Dalenbäck, regionutvecklare
gunilla.dalenback@vgregion.se

Stephan Ehlers, medicinsk rådgivare
stephan.ehlers@vgregion.se

Eva Hallberg
eva.k.hallberg@vgregion.se

Mia Harty, regionutvecklare
mia.harty@vgregion.se

Elisabeth Rahmberg Johansson
elisabeth.rahmberg@vgregion.se

Elna Persson, regionutvecklare
elna.persson@vgregion.se

Claes Ridderbjelke, regionutvecklare
claes.ridderbjelke@vgregion.se

Annika Stenström, regionutvecklare
annika.stenstrom@vgregion.se

Evelina Stranne, regionutvecklare
evelina.stranne@vgregion.se

Ulf Svensson, medicinsk rådgivare
ulf.svensson@vgregion.se

Pethra Zollfrank, regionutvecklare
pethra.zollfrank@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-06-04 09:57