Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturkatalogen

Kultur i vården innebär en helhetssyn på människan, där kultur ses som ett komplement till den medicinska vården. Kultur kan fungera både i rehabilitering och som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. Via en gemensam kulturupplevelse kan relationen mellan vårdare och vårdtagare stärkas och bidra till en bättre vårdkvalitet. Kultur i vården kan även bidra till en bättre arbetsmiljö.

De senaste femton åren har allt fler regioner, landsting och kommuner satsat på olika insatser inom Kultur i vården. Nedan listas ett urval av pågående aktiviteter och projekt i Västra Götalandsregionen olika förvaltningar.

KUR - kulturunderstödd rehabilitering

Kulturunderstödd rehabilitering, KUR, har funnits i Region Jönköpings län sedan 2014 och är nu på väg att införas i Västra Götalandsregionen. Först ut är KUR Stenungsund och Tjörn.

Kontaktperson: Jenny Melin, jenny.melin@arbetsformedlingen.se

Bioutopier

Ett kulturarvsprojekt med berättelser om biotoper i Västra Götaland i bild och text på Närhälsans mottagningar i Västra Götaland.

Narrativ medicin

Personal  på Kungälvs sjukhus arbetar med begreppet Narrativ medicin som syftar till att ta tillvara på patientens berättelse på ett bättre sätt och också använda sig av kultur, konst och litteratur för att som vårdgivare reflektera över sitt arbete och öva upp sin narrativa kompetens. 2017 hålls en workshop med John Launder från University College, London, UK, som huvudtalare samt författaren och läkaren Astrid Seeberger och författaren Agneta Pleijel.

Kontaktperson: Valdemar Erling, valdemar.erling@vgregion.se

Lekterapi och bibliotek

På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus finns en aktiv lekterapi/bibliotek som arrangerar en mängd olika aktiviteter, däribland:

  • Clowner för barn under vistelsen
  • Sångstunder med musikpedagog och inbjudna artister
  • Små konserter vid skeppet – allt från symfoniker till hårdrock
  • Teaterföreställningar
  • Biblioteket har utlåning av konst/ljusslingor/böcker/musik/filmer etc. samt läser för barn som är sängliggande
  • Ateljé för konstnärliga uttryckssätt

Lekterapi

Se på museum

Se på museum – ett samarbete mellan Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och RISE där man utvecklar ny teknik för att kunna se istället för att gå på museum. Teknik för både bildpedagogik och själva robottekniken prövas just nu i samarbete med ett antal äldreboenden i Västra Götaland. Tanken är att man ska kunna boka sina egna konstvisningar på webben (både enskilt och i grupp) och därmed få grupper att besöka museet som av olika anledningar inte kan ta sig dit.

Konstenheten

Västra Götalandsregionens konstenhet (som sorterar under Västfastigheter) arbetar kontinuerligt med konstprojekt i vårdmiljö – "Andra rum" handlade om att pröva performancekonst på Angereds närsjukhus, "Vårdmaskinen" om att använda ljudkonst i vårdmiljö. Konstenheten arbetar hela tiden nära institutionen för Vårdens miljöer på Chalmers och har arrangerat flera nationella konferenser på temat.

Playfulness

Dansterapi som erbjuds patienter med diagnosen lättare nedstämdhet. Har prövats på ett par olika vårdcentraler i Västra Götaland.

Undersköterskan och berättelsen

En kurs för undersköterskor på Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, där deltagarna arbetar med litterära texter runt berättelsens betydelse.

Kontaktperson: Valdemar Erling, valdemar.erling@vgregion.se

Film som skingrar okunskap om tuberkulos

Ett informationssamarbete mellan Angereds Närsjukhus och Angereds Teater för att skapa filmer som bryter tabun och skingrar okunskap om tuberkulos.

Kontaktperson: Björn Skog, bjorn.skog@vgregion.se

Konstateljén Psykiatri affektiva

Konstateljén leds av konstnären och skötaren Stefan Karlsson i samarbete med personal på Sahlgrenska. Målet är att skapa mening och sammanhang för patienterna med konstens hjälp. Konstnärligt arbete som en del i tillfrisknandet. Det ettåriga pilotprojektet med följeforskning finansieras genom medel från Kulturnämnden i Västra Götaland Kultur och hälsa.

Konstateljen

Göteborgs-Posten: "Här kan de glömma att de är sjuka"

Senast uppdaterad: 2018-05-15 14:34