Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Metoder och verktyg

Metoder som skapar och utvecklar delaktighet

En modell för systematisk återkoppling av patienters synpunkter och erfarenheter i syfte att utveckla och nå en effektiv patientdriven vård inom Västra Götalandsregionen.

Skriv ut broschyren och vik den i tre. Välj "vänd längs kortsidan" vid utskrift. Du kan också använda filen som original och själv trycka upp fler exemplar.

Presentation Patientdriven vård

Nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete

SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete.

Triangelrevision - en webbutbildning

Triangelrevision är en metod där ett tvärprofessionellt team från enhet A utvärderar enhet B. Ett tvärprofessionellt team från enhet B utvärderar enhet C som i sin tur utvärderar enhet A.

Tänk om i 4 Steg

4 Steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är en metod som gör det möjligt att ta tillvara patienternas och personalens erfarenheter i syfte att öka patienttillfredsställelse och patientsäkerhet.

Statistisk processkontroll

Många gånger saknas ett statistiskt synsätt på processer. Detta gör att slumpmässig variation ofta övertolkas och personen tror då att den är urskiljbar och försöker på olika sätt kompensera för den. Detta leder istället till ökad variation och ytterligare kvalitetsbrister.

Uteblivna besök

Material för att arbeta med uteblivna besök inom hälso- och sjukvård. 

Senast uppdaterad: 2021-05-11 08:22