Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Q&A Vårdval rehab

   

I tidigare pilotprojekt inom PrimärvårdsKvalitet genomfördes en specifik pilot för rehab med flera  rehabenheter runt om i Västra Götalandsregionen. Därefter har det också varit ett introduktionstillfälle förRehab. Under dessa träffar framkom frågor av olika slag. På den här sidan ges en sammanfattning av dessa samt svar på mer specifika frågor.

Övergripande

Fråga: Kommer Hugin att finnas kvar?

Svar: Västra Götalands­regionen utreder möjligheterna att sammanfoga Hugin och PrimärvårdsKvalitet i en gemensam visningsyta.  Vissa regionala indikatorer kommer att finnas kvar som ett komplement till PrimärvårdsKvalitet. 

Indikatorerna

Fråga: Vad är skillnad mot befintliga regionala indikatorer?  

Svar: Ett gediget arbete har gjorts för att likställa de nationella koderna med de regionala. Det innebär att det i flera fall är identiska koder i PrimärvårdsKvalitet och i Hugin.

  • Samtliga indikatorer för TIA/Stroke är identiska.
  • För KOL-indikatorerna är alla utom patientutbildning identiska, det vill säga det är samma koder både regionalt och nationellt.
  • Rehabplan (Samsjuklighet) är inte samma indikatorer som de regionala. Det går inte att göra nationellt. Här bygger indikatorn på att det är 3 professioner som upprättar planen samtidigt, den koden finns valbar i HUGIN.
  • Artrosindikatorerna är inte samma regionalt och nationellt, då de regionala indikatorerna  hämtar från BOA-registret. PrimärvårdsKvalitet är dock ett bättre mått då de nationella indikatorerna mäter vad patienten gjort, exempelvis handledd träning. Har man registrerat har patienten fått artrosskola med efterföljande träning.
  • Indikatorerna för levnadsvanor mäter resultat, vilket kräver redovisning av aktivitetsminuter. ​

Fråga: Hur hänger kontinuitet ihop med rehabverksamhet?

Svar: Kontinuitetsindikatorn handlar om att få god kvalitet för patienter som har många behandlingar över tid. Om indikatorn visar ett mått som anger låg kontinuitet (nära 0) kan det vara ett tecken på att man skulle behöva se över sitt arbetssätt på enheten. Att patienten träffar en person vid första besöket (exempelvis för en första bedömning) för att sedan gå till en specialist, är helt i sin ordning. 

Fråga: Varför finns inte fler indikatorer avseende rörelseapparaten?

Svar: Det finns inte tillräckligt med evidens för att ta fram indikatorer för detta.​

Om modulen

Fråga: Vad betyder  ”Idag-siffran”, exempelvis Pr 11 Andel patienter med kronisk sjukdom.

Svar: Om det exempelvis står 90/1748, då står talet 1748 för det antal som besökt enheten det senaste halvåret och 90 är det antal patienter som besökt enheten med kronisk sjukdom.

 

Övriga frågor

Fråga: Varför syns inte min enhets namn i benchmarkfunktionen?

Svar: För att göra din enhet synlig med namn och därmed transparent för andra så behöver du meddela Medrave. Detta gör du lämpligtvis i ett mail där du talar om vilken enhet det avser och att ni vill att ert namn skall vara synligt i modulen PrimärvårdsKvalitet. 

Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42