Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om införandet

Införandet av PrimärvårdsKvalitet inom Västra Götalandsregionen drivs av koncernkontoret. Det omfattar införande både hos Närhälsan och privata vårdgivare och avser både vårdcentraler och rehabenheter.

PrimärvårdsKvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där du på ett enkelt och användarvänligt sätt kan få ut data om dina patienter. Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för de vanligaste kroniska- och infektionssjukdomarna samt innehåller övergripande indikatorer som samsjuklighet och kontinuitet.  

En webbaserad introduktionsutbildning har tagits fram av Västra Götalandsregionen i syfte att underlätta anslutningen till PrimärvårdsKvalitet. Grundmaterial och inspiration är hämtat från Sveriges Kommuner och Regioners sida för PrimärvårdsKvalitet. 

I mån av tid och resurser ges möjlighet till att få presentationer för personal på vårdcentraler och rehabenheter, exempelvis på APT eller liknande. Ta kontakt via funktionsbrevlådan. Du hittar mail-adressen under meny-valet Kontakt

Bakgrund

Västra Götalandsregionen har länge legat i framkant när det gäller kvalitetsdata och varit med från starten när PrimärvårdsKvalitet lanserades 2016. 

Enligt Krav-och Kvalitetsboken 2019 anslöts alla vårdcentraler till systemet PrimärvårdsKvalitet. För rehab är anslutning ett krav i år enligt Krav- och Kvalitetsboken 2020. 

Krav- och Kvalitetsboken 2020

Länk till Krav- och Kvalitetsboken Vårdval Vårdcentral 2020

Länk till Krav- och Kvalitetsboken Vårdval Rehab 2020

Historik

År 2000 togs det första initiala steget till att få till stånd automatisk hämtning av data från våra patientjournaler i Primärvården nationellt. Initiativet till detta kom från de allmänmedicinska institutionerna, och skedde på uppdrag av Socialstyrelsen.

År 2010 togs ett nytt initiativ från SFAM. Det gick ut på att i samverkan med de allmänmedicinska institutionerna verka för att data för forskning och kvalitetsutveckling skulle kunna tas fram på nationell, såväl som på regional och lokal nivå. Syftet med detta var att data skulle kunna användas för kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Åren 2012-2015 skedde en statlig satsning på Nationella Kvalitetsregister. Professionsföreningarna påbörjade arbetet med att ta fram kvalitetsindikatorer som är speciellt utformade för primärvård, och som lämpar sig för automatisk datahämtning.

Åren 2014-2017 skedde en statlig satsning för förbättrad vård vid kronisk sjukdom. Den nationella arbetsgruppen samt valideringsgruppen startade sina arbeten. 
VGR genomförde pilotstudier på vårdcentraler för att utröna om de nationella indikatorerna var tillförlitliga och mätbara. Piloterna föll väl ut.

År 2018 En pilotstudie för rehabenheter genomfördes, den första i landet inom PrimärvårdsKvalitet.

År 2019 Anslutning till PrimärvårdsKvalitet blev obligatoriskt för Vårdval Vårdcentral inom regionen. Vårdval Rehab fick stimulansbidrag för att ansluta sig.

Strama började använda vissa infektionsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet som rekommendation vid vårdcentralers självdeklaration.

År 2020 Under årret pågår: Anslutning till PrimärvårdsKvalitet är obligatoriskt för Vårdval Rehab. Införandet under ledning av koncernkontoret stöttar med introduktioner via besök, digitala möten och introduktionsmaterialen på de här webbsidorna.

Se också

Delbetänkande i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, God och nära vård. En primärvårdsreform, SOU 2018:35, sid 352 9.4.2 Kunskapsstyrning, där man skriver att "Landsting/regioner bör ge samtliga utförare förutsättningar att ansluta sig till PrimärvårdsKvalitet".


Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42