Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Västra Götalandsregionen (regionstyrelsen) står bakom att den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur www.vgregion.se/primarvardsKvalitet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Webbplatsen PrimärvårdsKvalitet strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och innehåll. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi som ansvarar över PrimärvårdsKvalitet hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

PrimärvårdsKvalitet är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument på PrimärvårdsKvalitet

  • Det finns bilder som saknar alternativtext.
  • Det finns text som har för låg kontrast.
  • Det saknas textning på alla filmer.
  • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel. Till exempel fel rubriknivåer.
  • Det saknas översättningstext till flera språk.
  • Det saknas innehåll på några länkar.
  • Det saknas innehåll på några rubriker.

 

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel på PrimärvårdsKvalitet

  • Det finns delar som inte har en tydlig tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
  • Det finns delar som är krångliga att styra med tangentbord.

Hur vi testat webbplatsen 

Kontroller av tillgängligheten på Primärvårdskvalitet görs med hjälp av extern expertis som hjälpte till att fram upplägget. Meddelande om att undersöka tillgängligheten för sina sidor har gått ut till våra webbredaktörer. 

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 6 mars 2019.

Redogörelsen uppdaterades den 22 september 2020.


Senast uppdaterad: 2020-09-22 14:57