Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Analysera verksamhetsfrågor

Analysera verksamheten

För att komma igång med PrimärvårdsKvalitet kan du ta hjälp av frågorna här för att hitta dina relevanta områden och dess mätvärden.

Kan du se orsaker till att värdena ser ut som de gör för din enhet, och kan du se möjligheter till att genomföra förbättringar? Svaren du hittar i PrimärvårdsKvalitet kan i så fall användas som mätvärde på nuläget, och det blir punkten som du utgår ifrån om du vill genomföra en förändring.

icon_analyzeverksamhet(4).png

Frågeställningar att analysera för vårdcentraler

 • Hur har kontinuiteten på vårdcentralen utvecklats senaste 1,5 året?
 • Hur stor andel av patienterna med kranskärlsskjukdom behandlas med statin?
 • För hur stor andel av patienterna med kronisk sjukdom och tobaksbruk har vi erbjudit åtgärd? Hur många av dem har slutat att röka?
 • Finns det några könsskillnader i prevalensen för KOL-patienter?
 • Är vi bra på att följa upp våra hjärtsviktspatienter med återbesök?
 • Hur förhåller vi oss till Stramas riklinjer för antibiotikaförskrivning vid pneumoni?

 

 • Är vi bra på att ställa etiologisk diagnos vid bensår? 
 • Har vi missat att behandla några patienter med förmaksflimmer som borde ha antikoagulantia? 
 • Är det en lagom andel patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel vid ångest eller depression? 
 • Finns det några patienter med demens som har psykofarmakologiska läkemedel? 
 • Hur stor andel av våra patienter som haft TIA eller ischemisk stroke behandlas med statin? 

Frågeställningar att analysera för rehabenheter

 • Hur förhåller sig andel patienter med artros som fått artrosskola till de som fått handledd träning, till varandra (Ar12 och Ar13)? Vad påverkar värdena?
 • Vilka reflektioner har ni kring resultaten (Ar12 och 13), finns det något i vårt arbetssätt som skulle kunna påverka resultatet?
 • Andel patienter med KOL på Rehabenheten, får de del av insatser enligt nationella riktlinjer, enligt indikatorerna (KOL12-16)? Hur förhåller sig insatserna till vararandra? ​
 • Titta på prevalensen för KOL. Uppmärksammar vi om patienter som kommer till oss har en KOL? Behöver vi utöka rehab-insatserna? Registrerar vi koden, har vi rutiner för det? ​
 • Upprättar enheten rehabiliteringsplan till patienter med kronisk sjukdom i låg eller hög grad, fundera på arbetssätt och önskat arbetssätt (Pr12).
 • Andel patienter med stroke på Rehabenheten, får de del av insatser enligt nationella riktlinjer, enligt indikatorerna (T/S12-14)? Hur förhåller sig insatserna till vararandra?

 

 • Hur ser Kontinuitetsvärdet ut för patienter med kronisk sjukdom? Finns det något i vårt arbetssätt som skulle kunna påverka resultatet? (Ko1FT, Ko1AT, Ko4)
 • Hur arbetar ni med området levnadsvanor? I vilken grad ges rådgivning till patienter med kronisk sjukdom? 
 • Hur tänker du kring att registrera diagnos, KVÅ-koder och andra begrepp som kan fungera som sökord? Vad ser du för hinder och möjligheter?
 • Titta på någon indikator bland de kroniska sjukdomarna som är relevant för er. Jämför hur ni ligger till i förhållande till andra enheter. Fundera också på om det för den här indikatorn är bra att ha ett högt eller lågt värde?
 • Är ni flera på enheten som registrerar enligt punkten ovan, så fundera på om det sker på ett enhetligt sätt.
 • Vad kan det finnas för möjliga orsaker till det? Är det något i vårt mönster vi måste ändra?

Tips!

Tänk på att förbättringar blir bäst om alla inblandade har samma bild och är involverade.

 • Använd ett APT när hela personalgruppen är samlad.
 • Kanske har ni en befintlig arbetsgrupp som arbetar med förbättringsarbeten, eller så behöver ni forma och starta en sådan grupp.
 • Frågorna kan användas i diskussionsgrupper av olika slag, exempelvis mellan professionerna läkare och sköterskor, eller mellan fysioterapeut och arbetsterapeut.
 • Frågorna kan användas för egen reflektion om du läser på egen hand eller i grupp.

Vill du skriva ut frågorna?  Vårdcentralsfrågor  Rehabfrågor


Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42