Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Användningsområden

Vilka användningsområden finns det i PrimärvårdsKvalitet?

PrimärvårdsKvalitet är ett verktyg för att visuellt se hur den egna enheten ligger till inom olika områden avseende sjukdomsgrupper och sjukdomar. Med verktyget kan man analysera att man faktiskt gör så som man tänker, och det blir synligt när man tittar tittar närmare på sina värden. Innehållet i verktyget kan tjäna som ett samtalsunderlag att använda i den kollegiala dialogen.

PrimärvårdsKvalitet speglar bredden i primärvården. Med sina många indikatorsområden visar den hur bred verksamheten i primärvården faktiskt är, både vad det gäller patienter och professioner.

Det finns flera användningsområden för verktyget. Med stöd av PrimärvårdsKvalitet kan du

  • följa upp hur det går för patienterna,
  • hitta patienter som behöver ytterligare åtgärd,
  • identifiera förbättringsområden,
  • använda värden för från intressanta indikatorer som mätetal vid förbättringsarbete.

Du kan också använda PrimärvårdsKvalitet i samband med fortbildning kring kvalitetsfrågor, vid handledning eller vetenskapliga arbeten. För en vårdcentral som till exempel utbildar blivande specialister i allmänmedicin, ger PrimärvårdsKvalitet en ökad möjlighet att plocka ut data och arbeta på ett vetenskapligt sätt.

För en rehabiliteringsenhet kan de som gör sin master använda PrimärvårdsKvalitet på motsvarande sätt.

PrimärvårdsKvalitet kan också fungera som ett underlag för både lokal och regional dialog. Ett exempel på dialog är den som kan ske mellan vårdcentral och representant för läkemedelskommittén eller informationsläkare.

PrimärvårdsKvalitet är inte det enda verktyget som används för uppföljning av den egna verksamheten. Här finns en lathund som beskriver skillnaderna mellan PrimärvårdsKvalitet och andra rapporter i Medrave. Även det regionala systemet Munin finns kortfattat beskrivet i samma lathund. Arbetar du med rehabverksamhet kan du använda denna lathund för Rehab.

Här är ett exempel på praktisk användning för att mäta och följa upp HBA1c

Användningsområden Pv-Kvalitet

 

Film

Lyssna till en läkare på Storvretens vårdcentral som berättar om vilka användningsområden och vilken nytta de har med PrimärvårdsKvalitet. Filmen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner.

Notera att du kan visa filmen i helskärmsläge genom att klicka på symbolen med pilar längst till höger i bildens nederkant.

Tänk på att...

... för att få korrekt data är det viktigt att registrera rätt.

  • Hur tänker du kring att registrera diagnos, KVÅ-koder och andra begrepp som kan fungera som sökord? Vad ser du för hinder och möjligheter?
  • Registrerar alla på enheten på ett enhetligt sätt?

Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42