Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Användningsområden

Vilka användningsområden finns det i PrimärvårdsKvalitet?

PrimärvårdsKvalitet är ett bra verktyg för att se hur enheten ligger till inom olika områden relaterat till sjukdomar, och om man faktiskt gör så som man tänker, vilket blir synligt när man tittar i verktyget. Det är ett bra samtalsunderlag att använda i den kollegiala dialogen.

Det finns flera användningsområden för verktyget. Med stöd av PrimärvårdsKvalitet kan du

  • följa upp hur det går för patienterna,
  • hitta patienter som behöver ytterligare åtgärd,
  • identifiera förbättringsområden,
  • använda det som mätetal vid förbättringsarbete.

Du kan också använda PrimärvårdsKvalitet i samband med fortbildning kring kvalitetsfrågor, vid handledning eller vetenskapliga arbeten. För en vårdcentral som till exempel utbildar blivande specialister i allmän medicin, ger PrimärvårdsKvalitet en ökad möjlighet att plocka ut data och arbeta på ett vetenskapligt sätt.

För en rehabiliteringsenhet kan de som gör sin master använda PrimärvårdsKvalitet på motsvarande sätt.

PrimärvårdsKvalitet kan också fungera som ett underlag för både lokal och regional dialog. Ett exempel på dialog är den som kan ske mellan vårdcentral och läkemedelskommitté-representant eller informationsläkare.

Användningsområden Pv-Kvalitet

 

Film

Lyssna till en läkare på Storvretens vårdcentral som berättar om vilka användningsområden och vilken nytta de har med PrimärvårdsKvalitet. Filmen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner.

Tänk på att...

... för att få korrekt data är det viktigt att registrera rätt.

  • Hur tänker du kring att registrera diagnos, KVÅ-koder och andra begrepp som kan fungera som sökord? Vad ser du för hinder och möjligheter?
  • Registrerar alla på enheten på ett enhetligt sätt?
Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42