Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förbättringsområden

Förbättringsområden

Nu har du provat på verktyget PrimärvårdsKvalitet och sett det omfattande utbudet av indikatorer och nedbrytningar av dessa. Du har analyserat en eller flera av de färdigformulerade frågeställningarna i materialet för att komma igång och förstå hur du använder verktyget.​

Ganska snart hittade du säkert egna frågeställningar som var mer relevanta för er egen verksamhet och situation. Det är bra! Då har förändringsarbetet med hjälp av PrimärvårdsKvalitet startat på riktigt.​

Alla vårdcentraler och rehabenheter har sina egna utmaningar i att ta sig an förbättringsarbete och få detta arbete att vara en naturlig del i den ordinarie verksamheten. Här beskrivs i allmängiltiga tankar kring förändringsarbete. Använd detta för att reflektera över ert eget arbete.

förbättringsideer

 

 

  

förändringsperspektiv

Tre perspektiv

Ett sätt att ta sig an förändringsarbeten är att betrakta det ur de tre perspektiven Patienten – Medarbetarna – Effektiva arbetssätt.

Patienten – Resultatet av en förändring skall på något sätt direkt eller indirekt ge ett ökat värde för patienten

Medarbetarna – Framgångsrika och lyckade förändringar utförs tillsammans av medarbetare som är motiverade och får bekräftelse i att de gör bra insatser i förändringsarbetet. Att ha en kultur med delaktighet och engagemang underlättar.

Effektiva arbetssätt – Är motorn i att utföra verksamhetens uppgift. Det är viktigt att välja de arbetssätt och verktyg som passar just era förutsättningar. Att ha dokumenterade processer hjälper till att säkerställa att vi arbetar på ett gemensamt sätt vilket resulterar i bättre kvalitet.

Från nuläge till förbättrat läge

Ett annat sätt är att betrakta förändringar som en resa från det faktiska nuläget till ett nytt förbättrat läge. 

Med en enkel rese-metafor går det att förklara vikten av att veta var man är när resan startar och vad slutmålet är.  Det väcker frågor som "Vart är vi på väg?", ”När ska vi vara framme?”, ”Vilka och hur många är vi som reser?”, ”Vilket resesätt ska vi använda?”, ”Kommer vi till vägskäl där vi måste välja väg?”

Det finns tre saker att tänka på vid förändringar.

  • Sätt ett mål för att veta vad som skall uppnås.
  • Testa förändringen för att få reda på om den verkligen är en förbättring.
  • Mät förändringen före och efter för att påvisa att en förbättring har skett.
byggstenar i vu

Viktiga byggstenar

För att lyckas med sina förbättringsarbeten behöver alla de viktiga byggstenarna vara på plats. (Källa: Byggstensbilden Knosler 1991)

Vision – Det krävs ett tydligt mål grundat i en idé och vision. Förändringen skall leda till något meningsfullt och ge ett värde i perspektiven Patienten-Medarbetarna-Arbetssätten. Avsaknad av vision skapar förvirring.

Motivation – Viljan är motorn i förändringsarbete, så god information till och engagemang från medarbetarna är en förutsättning. Det är viktigt att de inblandade känner att det är värt ansträngningen att förändra. Avsaknad av motivation ger ingen förändring.

Kompetens – Goda avsikter är inte tillräckligt. Det måste kombineras med kompetens som motsvarar förändringens karaktär och innehåll. Exempelvis om en förändring innehåller organisationsförändringar så behöver kompetens för att genomföra detta vara involverade. Avsaknad av kompetens kan skapa oro och ångest.

Resurser – Det är en kritisk byggsten att ha avsatt tid för att genomföra förändringar. Det är inte bara under själva förändringen som resurserna krävs. En permanent lösning för användande av resurser ökar möjligheten att förändringarna överlever. Avsaknad av resurser skapar frustration.

Handlingsplan – Att få till tydliga och avgränsade aktiviteter i en handlingsplan är en förutsättning för att förändringen skall bli lyckad. Finns ingen handlingsplan är risken att man bara trampar vatten.

Ständiga förbättringar

Den vanligast förekommande modellen på arbetssätt är att jobba med ständiga förbättringar och att använda PDSA-cykeln (Plan, Do, Study, Act). Modellen är en grundsten i Lean-filosofin och fick sitt genomslag i industrin genom ”The Toyota way”.

Inom Hälso- och sjukvården och på svenska kallar vi den PGSA - Planera Göra Studera Agera. Att arbeta i cykler med dessa fyra steg är ett sätt att systematiskt och strukturerat arbeta med förändringar och standardisera arbetssätt, där varje cykel är en lyckad del av en större förändring. Den stora förändringen i detta fall är att säkerställa en ännu bättre Primärvård.

I menyn under länkar kan du hitta inspiration samt verktyg och metoder som förhoppningsvis passar in på ert förändringsarbete.

pdsa cykeln

Studera kliniskt arbete med indikatorer

I förändringsarbete är PrimärvårdsKvalitet ett verktyg för det kliniska arbetet. Genom att använda indikatorerna går det att

  • upptäcka områden som behöver förändring,
  • analysera och mäta tillståndet för en kvalitetsindikator i alla skeden av en förändring,
  • få svar på hur det ser ut idag och vad man vill uppnå,
  • längst vägen i förändringsarbetet mäta att förändring blir till förbättringar.

Här är ett exempel på praktisk användning för att mäta och följa upp HBA1c


Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42