Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Systemet-PrimärvårdsKvalitet

Systemet

Det nationella systemet PrimärvårdsKvalitet är uppbyggt av kvalitetsindikatorer. Åtkomst och presentation av den samlade datamängden i dessa sker via olika IT-lösningar. Dessa lösningar gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten. Uttag av data sker automatiskt från befintliga journalsystem, utan att någon dubbelregistrering behöver ske.

Primärvårdens eget kvalitetssystem

  • Enkelt att använda.
  • Evidensbaserade, tvärprofessionella indikatorer.
  • Årlig uppdatering utifrån nya evidens/riktlinjer. Senaste uppdateringen gjordes i januari 2020. (Notera att det är en fördröjning i tid tills uppdateringarna blir tillgängliga i IT-lösningarna, då de först skall programmeras där)
  • De vårdenheter som använder PrimärvårdsKvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter.  Aggregerad information i form av genomsnittsvärden visas från andra landsting och regioner i landet, så att jämförelser kan ske.
Systemet Pv-Kvalitet

Insamling och rapportering

Modellen för vårddatainsamling/indikatorberäkning i PrimärvårdsKvalitet skiljer sig från kvalitetsregister och andra individ/vårdkontaktsbaserade datainsamlingar. I PrimärvårdsKvalitet byggs ingen nationell individdatabas upp, utan indikatorvärden beräknas lokalt och rapporteras som aggregerade värden.


Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42