Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Systemet-PrimärvårdsKvalitet

Systemet

Det nationella systemet PrimärvårdsKvalitet består av kvalitetsindikatorer. Åtkomst och presentation av den samlade datamängden i dessa sker via tekniska lösningar. Dessa gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten. Uttag av data sker automatiskt i realtid, utan dubbelregistrering.

Primärvårdens eget kvalitetssystem

  • Enkelt att använda.
  • Evidensbaserade, tvärprofessionella indikatorer.
  • Årlig uppdatering utifrån nya evidens/riktlinjer. Senaste uppdateringen gjordes i juni 2019.
  • De vårdenheter som använder PrimärvårdsKvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter.  Aggregerad information i form av genomsnittsvärden visas från andra landsting och regioner i landet, så att jämförelser kan ske.

Systemet Pv-Kvalitet

 Insamling och rapportering

PrimärvårdsKvalitet som modell för vårddatainsamling/indikatorberäkning skiljer sig från kvalitetsregister och andra individ/vårdkontaktsbaserade datainsamlingar. I PrimärvårdsKvalitet byggs ingen nationell individdatabas upp, utan indikatorvärden beräknas lokalt och rapporteras som aggregerade värden.

Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42