Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Statistisk processkontroll

Många gånger saknas ett statistiskt synsätt på processer. Detta gör att slumpmässig variation ofta övertolkas och personen tror då att den är urskiljbar och försöker på olika sätt kompensera för den. Detta leder istället till ökad variation och ytterligare kvalitetsbrister.

Statistisk processkontroll (SPC) är en metod för att övervaka processer av olika slag med syfte att identifiera variationskällor och bestämma omfattningen av den variationen. Baserat på sådan information kan chefer fatta beslut om huruvida variationen är acceptabel, om det innebär ett problem eller en positiv orsakssituation som måste upprepas.

Ett diagram som visar hur förändringar kan markeras genom statistisk processkontroll

Introduktionsmaterial

Som en hjälp i att komma igång och använda styrdiagram i arbetet med verksamhetsutveckling har VGR tagit fram ett introduktionsmaterial.

Data spelar roll! – Del 1 Hur kan data hjälpa till? (PDF)

Materialet ger en introduktion till vad statistisk processkontroll är och hur styrdiagram kan användas.

Data spelar roll! – Del 2 En fördjupning i statistisk processkontroll (PDF)

Materialet går lite mer på djupet och beskriver när styrdiagram kan användas och vad som kan vara viktigt att tänka på. Här finns även tips på litteratur för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Statistisk processkontroll (Excel)

Till den som har data och vill testa att skapa ett enkelt styrdiagram finns en Excelmall där egna data kan läggas in. I mallen finns förklaringar med till de beräkningar som görs för att kunna rita upp ett styrdiagram. Det finns dataprogram som innehåller stöd för statistisk processkontroll och i den fördjupade guiden nämns några av dem.

Catarina Karlberg

Statistiker
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-11-28 13:45