Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tänk om i 4 Steg

4 Steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är en metod som gör det
möjligt att ta tillvara patienternas och personalens erfarenheter i syfte att
öka patienttillfredsställelse och patientsäkerhet. 4 Steg riktar sig till
chefer, verksamhetsutvecklare och andra engagerade medarbetare och fokuserar på
patientens känslomässiga upplevelser av mötet med vården i olika delar av
vårdprocessen. 4 Steg är ett verktyg att använda i verksamhetens ordinarie
förbättringsarbete. 4 Steg handlar i första hand om kommunikation, bemötande,
service och miljö, inte om medicinsk behandling. 4 Steg baseras på hörnstenarna
i Offensiv kvalitetsutveckling som med hjälp av värderingar, arbetssätt och
verktyg utvecklar och förbättrar organisation och kompetens för att öka
kundnytta och kundtillfredsställelse.

4 Steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är utvecklad på initiativ av
Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling (CVU) i
Västra Götalandsregionen. 4 Steg är ett stöd för att uppnå regionens
kvalitetsmål för patientmedverkan i God vård. Handboken är utarbetad av Anna
Ringheim, Agneta Patriksson och Wenche Jenssen. Inspiration och kunskap har
hämtats från experience based design (ebd) som är en metod framtagen av
Institute For Innovation and Improvement, NHS, i Storbritannien.

Länk till handboken 4 Steg

Anna Ringheim

Metodutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-11-28 13:44