Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerat arbetssätt

Personcentrerat arbetssätt (PCA) innebär att se patienten som en person, som är mer än sin sjukdom.

Utgångspunkten är att ta reda på patientens behov, kunskap, resurser och förmågor. Resultatet vävs därefter ihop med vårdens resurser och expertis. Tillsammans med patienten skapar vi planen för vård och behandling. Det personcentrerade arbetet omfattar inte bara mötet mellan patient och vårdpersonal, utan är lika viktigt i relationen mellan kollegor, medarbetare och chefer. Förhållningssättet skall alltså genomsyra hela organisationen.

Bred satsning

Västra Götalandsregionen arbetar med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt för att stärka patientens ställning, där patientens delaktighet i sin vård och behandling är central. Arbetet startade i liten skala med pilotenheter under 2016 och växer kontinuerligt då allt fler enheter startar och utvecklar ett mer personcentrerat arbetssätt. Med tiden har arbetet breddats och innefattar nu även till exempel PCA för chefer och ledare, PCA-coacher, patientinvolvering i utvecklingsarbete, samverkan med personcentrerade patient- och närståendeutbildningar och ett patientforum med engagerade personer, med egen erfarenhet, som bidrar till utveckling av det personcentrerade arbetet i Västra Götalandsregionen.

Utvecklingsarbete

Enhet Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ansvarar tillsammans med förvaltningarnas lokala förändringsledare för igångsättning av arbetet, medan respektive förvaltning ansvarar för det långsiktiga arbetet och en utökning av antalet enheter som arbetar enligt PCA. Eftersom det bedrivs mycket personcentrerat arbete runt om i regionen så handlar utvecklingsarbetet mycket om att se vad vi redan har, lära oss mer om personcentrerat arbetssätt och därefter identifiera eventuella utvecklingsområden. Allt utvecklingsarbete behöver göras utifrån verksamheternas förutsättningar och behov. Arbetssättet behöver genomsyra hela organisationen och därför är det viktigt att alla känner till vad personcentrerat arbetssätt innebär, både som patient, närstående, medarbetare och chef.

Aktuellt om PCA

Habilitering och hälsa
Emma Smedman
emma.smedman@vgregion.se

NU-sjukvården
Charlotte Almkvist Hall
charlotte.almkvist.hall@vgregion.se

Närhälsan
Annette Olofsson
annette.rk.olosson@vgregion.se
Marie Steffenburg Wennberg
marie.steffenburg_wennberg@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhus
Ingela Wennman
ingela.wennman@vgregion.se
Ingemar Blomqvist
ingemar.blomqvist@vgregion.se
Eva Angelini
eva.angelini@vgregion.se
Anki Delin Eriksson
anki.delin.eriksson@vgregion.se
Annika Odell
annika.odell@vgregion.se
Christine Roman Emanuel

Sjukhusen i väster
Eva-Lena Johansson (Alingsås lasarett)
eva-lena.el.johansson@vgregion.se
Lena Johansson (Angereds närsjukhus)
lena.ann.johansson@vgregion.se
Madeleine Lund (Frölunda specialistsjukhus)
madeleine.lund@vgregion.se
Marita Åvall (Frölunda specialistsjukhus)
marita.avall@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus
Linda B Friman
linda.i.berghall@vgregion.se

Katrin Modig Pallin

Regional samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Charlotte Almkvist Hall

Regional förändringsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-18 08:36