Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerat arbetssätt

I det personcentrerade arbetssättet (PCA) är patienten en medspelare och medutvecklare av vården, snarare än en passiv mottagare av vård. Genom detta synsätt framhålls personen bakom sjukdomen och vikten av att se dennes behov och styrkor, vilket framkommer i patientens berättelse. Ur berättelsen formas en överenskommelse som vägleder samarbetet.

Utgångspunkten inom PCA är att patienten och hälso- och sjukvården är två parter som bildar ett slags partnerskap med delat ansvar och befogenheter. Patienten är expert på sig själv som person och sin livssituation medan vårdpersonalen är experter på själva sjukdomen. Om dessa kompetenser sammanförs, dokumenteras och följs upp, kan resultatet bli nöjdare, tryggare och mer jämlika patienter samt en effektivare vård.

Bakgrund

Den nya patientlagen (2014:821) ställer höga krav på tillgänglighet, delaktighet och valmöjlighet i vården. Patientdriven vård är ett uppdrag i Förändringsagendan och ökad personcentrering är ett sätt att förverkliga detta. Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har 2015 gett i uppdrag till hälso- och sjukvården att utveckla ett personcentrerat arbetssätt i alla sina verksamheter. Enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ansvarar tillsammans med lokala förändringsledare för igångsättning av arbetet, medan respektive förvaltning ansvarar för det långsiktiga arbetet och en utökning av antalet enheter som arbetar enligt PCA.

Aktuellt om PCA

Habilitering och hälsa
Emma Smedman
emma.smedman@vgregion.se

NU-sjukvården
Charlotte Almkvist Hall
charlotte.almkvist.hall@vgregion.se

Närhälsan
Annette Olofsson
annette.rk.olosson@vgregion.se
Marie Steffenburg Wennberg
marie.steffenburg_wennberg@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhus
Ingela Wennman
ingela.wennman@vgregion.se
Ingemar Blomqvist
ingemar.blomqvist@vgregion.se
Eva Angelini
eva.angelini@vgregion.se
Anki Delin Eriksson
anki.delin.eriksson@vgregion.se
Annika Odell
annika.odell@vgregion.se
Christine Roman Emanuel

Sjukhusen i väster
Eva-Lena Johansson (Alingsås lasarett)
eva-lena.el.johansson@vgregion.se
Lena Johansson (Angereds närsjukhus)
lena.ann.johansson@vgregion.se
Madeleine Lund (Frölunda specialistsjukhus)
madeleine.lund@vgregion.se
Marita Åvall (Frölunda specialistsjukhus)
marita.avall@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus
Linda B Friman
linda.i.berghall@vgregion.se

Katrin Modig Pallin

Regional samordnare
Telefonnummer

Charlotte Almkvist Hall

Regional förändringsledare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-07-01 08:38